Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) er en selvstændig juridisk enhed. Aktieselskabet og dets ejere er adskilt, således at du ikke hæfter personligt for selskabet. Til gengæld er der krav til en minimumskapital. Aktieselskaber reguleres af selskabsloven, som nyligt har afløst aktieselskabsloven.

Startkapital

Ved etablering af et aktieselskab skal der være en selskabskapital på minimum kr. 500.000 i form af kontanter eller andre værdier.

Hæftelse

Som ejer af et aktieselskab hæfter du ikke personligt for virksomhedens forpligtelser, og din hæftelse er som udgangspunkt begrænset til den selskabskapital du har indskudt i virksomheden.
Ønsker du at optage banklån i selskabet kræver bankerne dog ofte at du personligt garanterer for lånet, og du kommer således alligevel til at hæfte personligt.

Administrative krav

Ved oprettelse af et aktieselskab skal der udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. Dertil skal der laves en vurderingsberetning hvis aktiekapitalen indskydes i form af andet end kontanter.

Et aktieselskab er underlagt selskabsloven som bl.a. sætter krav til at et aktieselskab både skal have en direktion og en bestyrelse. Dertil sætter selskabsloven krav til afholdelsen af generalforsamling, ændringer i aktiekapitalen mv. og opsætter rammer for hvordan beslutninger træffes i virksomheden.

Beskatning

Et aktieselskab er et selvstændigt skatteobjekt og selskabet skal betale selskabsskat af sit overskud efter selskabsskatteloven. Et overskud kan herefter forbliver i selskabet hvorved personlig beskatning undgås.

Et underskud i et aktieselskab kan ikke trækkes fra på din personlige selvangivelse, som i tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Til gengæld kan underskuddet overføres til året efter, hvor det her kan trækkes fra et evt. overskud.

Årsrapport

Aktieselskaber er forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelse. Årsrapporten bliver senere offentliggjort.

Aktieselskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette kan dog fravælges hvis aktieselskabets nettoomsætning, balancesum og antal ansatte ikke overskrider nogle bestemte værdier (Læs om fravalg af revision hos E&S). Dette gælder dog ikke for holdingselskaber, som altid har revisionspligt.

Andre emner

Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Iværksætterselskab (IVS) Aktieselskab (A/S)

Få rådgivning om aktieselskab (a/s)

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i aktieselskab (a/s).

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun kompetente advokater

  Vi har samlet kompetente advokater og rådgivere indenfor aktieselskab. Du bliver derfor kun kontaktet af advokater med kompetencer indenfor netop området aktieselskab.

  Vores konsekvente retningslinier for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol sikrer at du kun præsenteres overfor de mest kompetente rådgivere inden for aktieselskab.

 • Kontakt indenfor 1 døgn

  Efter du har henvendt dig omkring aktieselskab, finder vi frem til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan løse din opgave, og som vi kan stå inde for.

  Du bliver kontaktet indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende snak omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med dette website finder du nemmere den rigtige advokat til problemet, og slipper for selv at bruge ressourcer på at afsøge markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor f.eks. aktieselskabsloven.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende jura-guide.dk til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er ligeledes 100% uforpligtende, og du er ikke bundet af tilbudene, som du modtager omkring aktieselskab.