Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Anpartsselskabet og dets ejere er adskilt således at du ikke hæfter personligt for selskabet. Til gengæld er der krav til en minimumskapital. Anpartsselskaber reguleres af selskabsloven, som har afløst anpartsselskabsloven.

Startkapital

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der være en selskabskapital på minimum kr. 50.000. i form af kontanter eller andre værdier.

Hæftelse

Som ejer af et anpartsselskab hæfter du ikke personligt for virksomhedens forpligtelser, og din hæftelse er som udgangspunkt begrænset til den selskabskapital du har indskudt i virksomheden.
Ønsker du at optage banklån i virksomheden kræver bankerne dog ofte at du personligt garantere for lånet, og du kommer således alligevel til at hæfte personligt.

Krav og lovgivning

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. Dertil skal der laves en vurderingsberetning hvis anpartskapitalen indskydes i form af andet end kontanter.

Anpartsselskaber er underlagt selskabsloven, som bl.a. sætte krav til at et anpartsselskab skal have en direktion, mens det er valgtfrit hvorvidt, man ønsker at opsætte en bestyrelse. Dertil sætter selskabsloven krav til afholdelsen af generalforsamling, ændringer i anpartskapitalen mv. og opsætter rammer for hvordan beslutninger træffes i virksomheden.

Beskatning

Idet et anpartsselskab er et selvstændigt skatteobjekt skal selskabet betale selskabsskat af sit overskud efter selskabsskatteloven. Et overskud kan herefter forbliver i selskabet hvorved personlig beskatning undgås.

Et underskud i et anpartskapital kan ikke trækkes fra på din personlige selvangivelse, som i tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab. Til gengæld kan underskuddet overføres til året efter hvor det her kan trækkes fra et evt. overskud.

Årsrapport

Anpartsselskaber er forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelse. Årsrapporten bliver senere offentliggjort.

Anpartsselskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette kan dog fravælges hvis selskabets nettoomsætning, balancesum og antal ansatte ikke overskrider nogle bestemte værdier (Læs om fravalg af revision hos E&S). Dette gælder også holdingselskaber.

Andre emner

Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Iværksætterselskab (IVS) Aktieselskab (A/S)

Få rådgivning om anpartsselskab (aps)

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.