Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Anpartsselskabet og dets ejere er adskilt således at du ikke hæfter personligt for selskabet. Til gengæld er der krav til en minimumskapital. Anpartsselskaber reguleres af selskabsloven, som har afløst anpartsselskabsloven.

Startkapital

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der være en selskabskapital på minimum kr. 50.000. i form af kontanter eller andre værdier.

Hæftelse

Som ejer af et anpartsselskab hæfter du ikke personligt for virksomhedens forpligtelser, og din hæftelse er som udgangspunkt begrænset til den selskabskapital du har indskudt i virksomheden.
Ønsker du at optage banklån i virksomheden kræver bankerne dog ofte at du personligt garantere for lånet, og du kommer således alligevel til at hæfte personligt.

Krav og lovgivning

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. Dertil skal der laves en vurderingsberetning hvis anpartskapitalen indskydes i form af andet end kontanter.

Anpartsselskaber er underlagt selskabsloven, som bl.a. sætte krav til at et anpartsselskab skal have en direktion, mens det er valgtfrit hvorvidt, man ønsker at opsætte en bestyrelse. Dertil sætter selskabsloven krav til afholdelsen af generalforsamling, ændringer i anpartskapitalen mv. og opsætter rammer for hvordan beslutninger træffes i virksomheden.

Beskatning

Idet et anpartsselskab er et selvstændigt skatteobjekt skal selskabet betale selskabsskat af sit overskud efter selskabsskatteloven. Et overskud kan herefter forbliver i selskabet hvorved personlig beskatning undgås.

Et underskud i et anpartskapital kan ikke trækkes fra på din personlige selvangivelse, som i tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab. Til gengæld kan underskuddet overføres til året efter hvor det her kan trækkes fra et evt. overskud.

Årsrapport

Anpartsselskaber er forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelse. Årsrapporten bliver senere offentliggjort.

Anpartsselskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette kan dog fravælges hvis selskabets nettoomsætning, balancesum og antal ansatte ikke overskrider nogle bestemte værdier (Læs om fravalg af revision hos E&S). Dette gælder også holdingselskaber.

Andre emner

Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Iværksætterselskab (IVS) Aktieselskab (A/S)

Få rådgivning om anpartsselskab (aps)

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i anpartsselskab (aps).

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun kompetente advokater

  Vi har samlet kompetente advokater og rådgivere indenfor anpartsselskab. Du bliver derfor kun kontaktet af advokater med kompetencer indenfor netop området anpartsselskaber.

  Vores konsekvente retningslinier for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol sikrer at du kun præsenteres overfor de mest kompetente rådgivere inden for aps.

 • Kontakt indenfor 1 døgn

  Efter du har henvendt dig omkring anpartsselskab, finder vi frem til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan løse din opgave, og som vi har gode erfaringer med.

  Du bliver kontaktet indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende snak omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med dette website finder du nemmere den rigtige advokat til problemet, og slipper for selv at bruge ressourcer på at afsøge markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor f.eks. oprettelse af aps.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende jura-guide.dk til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er ligeledes 100% uforpligtende, og du er ikke bundet af tilbudene, som du modtager omkring anpartsselskaber.