Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er uendeligt vigtigt for en god og produktiv dag på arbejdet for arbejdstageren. Delvist sikrer et godt arbejdsmiljø at arbejdstageren har mulighed for rent faktisk at yde et godt stykke arbejde på kort sigt, men også for at forhindre stress, lavt selvværd og mange andre uheldige ting på langt sigt.

I Danmark har vi tilmed en lov om arbejdsmiljø, herunder kravene til disse – arbejdsmiljøloven. Formålet med loven er efter § 1 at skabe et sundt arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med samfundets udvikling og at lade virksomhederne løse sundhedsmæssige problemstillinger selv.

Både psykiske og fysiske arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøloven er der opstillet krav såvel til det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstagerne skal ikke alene sørge for at arbejdstageren har et sundt og udfordrende miljø fysisk, men også at mobning på arbejdspladsen og andre psykiske problemer undgås.

Arbejdsmiljøloven er ikke voldsomt konkret i forhold til, hvordan dette skal opnås. Der opsættes dog visse krav alt efter virksomhedens størrelse. Efter Arbejdsmiljølovens § 6 har virksomheder med 1-9 ansatte et meget frit forhold på området, da der ikke er et behov for mellemmænd mellem arbejdstagere og ledere.

Anderledes er det med virksomheder, der har mellem 10 og 34 ansatte. Der skal en intern arbejdsmiljøorganisation stables på benene, der skal sikre den fortsatte udvikling af et godt og sundt arbejdsmiljø. Er der over 35 ansatte i virksomheden, er det nødvendigt med en lignende arbejdsmiljøorganisation internt i virksomheden, der dog skal fungere på to niveauer – et niveau, der tager sig af de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og trivsel, og et niveau, der tager sig af de mere overordnede spørgsmål vedrørende trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøet rundt omkring i de danske virksomheder overses af den offentlige institution Arbejdstilsynet (Arbejdstilsynet.dk). Arbejdstilsynet har hjemme i Arbejdsmiljølovens § 69 og frem.

Det offentlige Arbejdstilsyn besøger hvert år over 25.000 virksomheder, hvoraf mange af besøgende er uanmeldte. Formålet med dette er til dels at se, om virksomhederne har taget de nødvendige skridt efter Arbejdsmiljøloven og om de faktiske arbejdsforhold på arbejdspladsen lever op til gængse krav. Både regler om arbejdspladsens indretning, muligheden for at klage over arbejdsforholdende, interne organisationer og meget mere vil blive taget med i overvejelserne, når Arbejdstilsynet uanmeldt besøger en virksomhed.

Også i forhold til brugen af maskiner, stoffer og tekstiler og andet på arbejdspladsen er der nedskrevet regler i Arbejdsmiljøloven for at sikre et højt teknisk niveau.

Arbejdstilsynet har efter Arbejdsmiljølovens § 82 mulighed for at straffe brud på loven med bøde eller op til 1 års fængsel. Langt det mest normale er en bøde eller blot en irettesættelse med besked om, at besøget vil blive fulgt op med et nyt af slagsen indenfor kort tid. Det er sjældent, at Arbejdstilsynet udsteder andet end mindre bøder – kun i de tilfælde, hvor der bevidst er foretaget svindel eller hvor arbejdstagerne har været i fare, kan der overvejes fængselsstraf til de ansvarlige.

En straf fra Arbejdstilsynet kan der klages over til en klageinstans. Til dette benyttes ofte juridisk hjælp, om end det ikke er et krav.

Andre emner

Ansættelseskontrakt Arbejdsmiljø Konkurrenceklausul & kundeklausul Opsigelse og afskedigelse

Få rådgivning om arbejdsmiljø

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.