Betalingsstandsning

En virksomhed, der ikke længere har mulighed for at betale sine kreditorer, har mulighed for at “gå i betalingsstandsning”. Betalingsstandsning er en mulighed for at virksomheden kan stoppe betalinger og forsøge at finde kapital til at fortsætte eller at skabe en akkordaftale med de tilbageværende kreditorer.

Målet med en betalingsstandsning er at finde fortsat mulighed for at virksomheden kan fortsætte. Lykkes det ikke at lave den nødvendige akkordaftale med ens kreditorer, eller findes der ikke ekstra kapital, er den naturlige forlængelse af betalingsstandsning konkurs.

Til betalingsstandsning nedsættes et tilsyn, der typisk består af en advokat, der søger at skabe en aftale mellem virksomheden og de tilbageværende kreditorer og derved sikre virksomhedens overlevelse. Perioden umiddelbart efter betalingsstandsningens begyndelse kaldes rekonstruktion, hvor virksomheden forsøges genetableret med frisk kapital og akkordaftaler.

Regler for betalingsstandsning angives i andet kapitel af Konkursloven. Både fysiske personer og juridiske personer (selskaber og virksomheder) har mulighed for at søge om betalingsstandsning.

En betalingsstandsning giver virksomheden et pusterum

En betalingsstandsning siges populært at give en virksomhed “et pusterum”. En periode af tid, hvor det ikke handler om at finde penge til kreditorerne, men om at skabe en aftale med disse. En betalingsstandsning kan også eventuelt oprettes med henblik på at sælge dele af en virksomhed fra inden en eventuel konkurs for at opnå en bedre samlet pris, end der opnås ved blot at lade hele foretagenet gå konkurs.

Under en betalingsstandsning har kreditorer ikke mulighed for at gøre udlæg i virksomheden. Virksomheden kan stadigt i store træk fortsætte, men større dispositioner kræver tilladelse fra det tilsyn, der er nedsat over virksomheden. Den daglige drift forhindres derved ikke, men større beslutninger skal tages i fællesskab med skifteretten eller den advokat, der er tilsluttet virksomheden i forbindelse med betalingsstandsningen.

Under en betalingsstandsning skal tilbageværende kreditorer også løbende have information om skyldners status.

Det er muligt som skyldner både at bede om et beskikket tilsyn, hvorefter skifteretten finder en advokat, men også selv at anmode om en specifik advokat, der skal varetage betalingsstandsningen. Sidstnævnte mulighed er oplagt, hvis man som skyldner kender en advokat eller ønsker at være sikker på at arbejde med en meget dygtig en af slagsen. Anmodningen garanteres dog ikke fulgt.

Kreditor skal rykke hurtigt på en betalingsstandsning

Som kreditor er det vigtigt at finde ud af en aftale med den, der er anmeldt til betalingsstandsning. Udmunder betalingsstandsningen i en konkurs, vil det nemlig kun være muligt at rette et krav mod konkursboet. En akkordaftale vil være at foretrække. Denne aftale vil typisk blive istandsat af den advokat, der har fået ansvaret for hele affæren.

At rette et krav mod skyldneren før denne vælger at indgive betalingsstandsning vil for kreditor være den bedste løsning, da det under betalingsstandsningen som nævnt ikke er muligt at kræve udlæg i boet.

Under en konkurs inddrages alle skyldnerens værdier og fordeles herefter ligeligt mellem de forskellige kreditorer. Visse aktiver kan også tilbageskaffes og gaver omstødes – sidstnævnte efter konkurslovens § 64 -, såfremt skyldner har forsøgt at omgå betaling af sine kreditorer bevidst op til konkursen.

En betalingsstandsning varer som udgangspunkt 3 måneder, men den kan forlænges op til 1 år med 3 måneder ad gangen, hvis advokaten tilknyttet sagen har problemer med at skabe en aftale mellem skyldner og tilbageværende kreditorer.

Andre emner

Betalingsstandsning Konkursbegæring Konkursbehandling Likvidation Tvangsopløsning Rekonstruktion

Få rådgivning om betalingsstandsning

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.