Uafhængigt netværk af specialiserede erhvervsadvokater

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun én ejer. En enkeltmandsvirksomhed er ikke en selvstændig juridisk enhed ,og du er som person ligestillet med virksomheden. Virksomhedens aktiver tilhører således dig som ejer direkte.

Startkapital

Der er ingen krav til minimumskapital ved start af en enkeltmandsvirksomhed. Du kan oprette en enkeltmandsvirksomhed uden nogen form for kapitalindskud.

Hæftelse

Da der i en enkeltmandsvirksomhed ikke er nogen adskillelse mellem ejer og virksomhed, hæfter du personligt, med alt hvad du ejer, for alle virksomhedens forpligtelser.

Krav og lovgivning

Det er nemt og hurtigt at starte en enkeltmandsvirksomhed. Samtidig er en enkeltmandsvirksomhed ikke underlagt selskabsloven, og der er derved mindre regler og administration forbundet med en enkeltmandsvirksomhed, sammenlignet med bl.a. anpartsselskaber og aktieselskaber.

Beskatning

Som udgangspunkt beskattes indkomsten som personlig indkomst. Der er dog mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen hvorved enkeltmandsvirksomheden bliver underlagt en beskatning, der minder om den, som anpartsselskaber og aktieselskaber anvender.

I en enkeltmandsvirksomhed kan du udnytte et evt. underskud i din virksomhed ved at fratrække den anden personlig indkomst.

Årsregnskab

En enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan derved undgå at offentliggøre oplysninger om virksomhedens økonomi. En enkeltmandsvirksomhed skal dog stadig bogføre jf. bogføringsloven.

Få rådgivning om enkeltmandsvirksomhed

Ovenstående informationer er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i den konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, rådfører dig med en advokat eller en anden professionel rådgiver.

Indhent 3 tilbud angående enkeltmandsvirksomhed