Erhvervslejekontrakter

Når man skal leje en ejendom ud bør der udformes en lejekontrakt uanset om der er tale om udlejning af lejlighed, privat bolig eller erhvervsejendom. Ved udlejning af erhvervsejendomme og kontraktdannelse omkring udlejningerne kan problemstillingerne dog være mere komplekse. En erhvervslejekontrakt er en kontrakt mellem to uafhængige erhvervsparter, der indgår som henholdsvis lejer og udlejer. Denne kontrakt er med til at skabe sikkerhed og forudsigelighed for begge parter, og er med til at skabe grundlaget for udlejningens betingelser. En erhvervslejekontrakt adskiller sig også fra den almindelige lejekontrakt ved det faktum, at begge parter opnår kommerciel værdi ved aftalen. Udlejeren gennem lejeindtægten og lejeren gennem anvendelsen af ejendommen i driften af sin virksomhed.

Erhvervslejeloven

Der er lavet en særskilt lov for leje af erhvervsejendom, som er nedskrevet i erhvervslejeloven. En række af bestemmelserne i loven er fravigelige, hvormed man altså har mulighed for gennem lejekontrakten at fravige disse pågældende bestemmelser. Det fremgår af loven, hvilke bestemmelser, der er fravigelige. Hvis ikke man har fraveget disse bestemmelser igennem en kontrakt, så vil man ved en tvist falde tilbage på bestemmelserne i loven. Loven omfatter alt leje, herunder fremleje, der udelukkende er fremlejet til andet end beboelse.

Få styr på behov, formål og krav inden kontrakten laves

Kontraktens størrelse afhænger både af parterne og hvad der udlejes. Omfanget af erhvervslejekontrakten bør blive bestemt ud fra en konkret vurdering af lejemålet og kompleksiteten af parternes krav.
Det er vigtigt at få klarlagt ens behov, ønsker og formål for lejen, således at de kan blive en del af kontrakten, og ens modpart bør blive hørt omkring det før kontrakten er udformet. Det er svært først efterfølgende at komme igennem med ændringer i betingelserne.

Forhold der bør indgå i en erhvervslejekontrakt

Nogle af forholdene som der bør tages stilling til i en erhvervslejekontrakt:

  • Hvem der er ansvarlig for bygningens og lokalernes vedligeholdelsesudgifter. Normalt ved erhvervslejekontrakter vil det være udlejer, der står for udvendig vedligeholdelse og lejer, som står for indvendig vedligeholdelse.
  • Aflevering af ejendommen ved fraflytning, og hvem der dækker udgifterne. Skal den være f.eks. nymalet eller nyistandsat? Og hvem står for det praktiske?
  • Lejens størrelse, og hvordan og hvor ofte den reguleres.
  • Mulighed for at afstå/afgive lejemålet til en anden virksomhed. Dvs. kan lejer videreudleje hele eller dele af erhvervslejemålet?
  • Om der skal betales depositum, og i så fald hvor meget og hvornår.
  • Lejemålets start og slut tidspunkt.

En erhvervslejekontrakt er typisk væsentlig mere kompleks end en almindelig lejekontrakt. For mange virksomheder er det også en utrolig vigtig kontrakt, da de pågældende lokaler eller bygninger kan være med til at udgøre hele virksomhedens eksistensgrundlag (f.eks. ved lokale butikker). Kontrakten store betydning for begge parter samt dennes kompleksitet giver anledning til at søge juridisk bistand, når en sådan kontrakt skal laves.

Andre emner

Erhvervslejekontrakter Køb og salg af erhvervsejendomme Entrepriseret

Få rådgivning om erhvervslejekontrakter

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.