Factoring

Som sælger kan man mindske ens kreditrisiko mærkbart og øge likviditeten ved factoring. Factoring går ud på, at man belåner ens (typisk kortsigtede) tilgodehavender som fx fakturaer og derved får en del af pengene her og nu, uanset om skyldner betaler nu eller om dage, uger eller måneder.

En sådan aftale laves sammen med et factoringselskab. Factoringselskabet tager i syvende og sidste ende en mindre procentdel af det beløb, det hele drejer sig om, mod at give dig pengene her og nu og bære risikoen for, at skyldner ikke betaler. Som udgangspunkt overtager factoringselskabet samtidigt muligheden for at køre inkassovirksomhed på skyldner, og man står derved som oprindelig kreditor uden nogen risiko – og en lidt mindre udbetaling.

Som udgangspunkt kan man lave factoring for 80 % af ens tilgodehavende. De færreste factoringselskaber går højere end dette. Dette betyder dog ikke, at de sidste 20 % tilhører factoringselskabet som forklaret herunder. De vil blot i sidste ende tage en procentdel typisk på ét ciffer.

Eksempel på factoring

Et eksempel på factoring kunne se således ud:

  1. A sælger en ydelse til en B for 50.000 kr. B har en betalingsfrist på 3 måneder.
  2. A kontakter et factoringselskab og med factoring får A 80 %, eller 40.000kr, her og nu.
  3. Efter 2 måneder betaler B de 50.000kr. Factoringselskabet, der har overtaget inddrivelsen, betaler de resterende 10.000kr til A med et fradrag på den procentdel, A aftalte med factoringselskabet til at starte med.

I dette eksempel fik A med det samme majoriteten af pengene udbetalt og øgede derved likviditeten. Samtidigt undgik A at skulle tænke i inkassobaner, da factoringselskabet overtog risikoen og indkasseringen.

Ud over fordelene nævnt herover slipper kreditor, der benytter sig af factoring, også for de administrative opgaver, der er forbundet med at indkræve betaling. Derudover kan man i højere grad tilbyde køb på kredit – især, hvis køb på kredit ledsages af en lidt højere pris, der skal gå til at dække factoringsselskabets krav. På denne måde kan man uden risiko tilbyde at give kredit til ens kunder.

Ulemperne ved at anvende factoring er den mindre procentdel, det koster, og at det overfor visse kunder kan sende et signal om usikkerhed. Dette opvejes dog i mange tilfælde af fordelene ved at tilbyde factoring såsom den øgede kreditmulighed.

Det er muligt at overlade hele en virksomheds fakturering til et factoringselskab, der herefter overtager alt administrativt arbejde og risiko. Dette kan dog også være en løsning, der koster en del i syvende og sidste ende, og det kan derfor anbefales alene at kigge på muligheden for fx udelukkende at benytte factoringselskaber til at tilbyde ekstraordinær kredit til kunder.

Andre emner

Almindelig inkasso Retslig inkasso Inkasso i udlandet Factoring

Få rådgivning om factoring

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.