Handel og aftaler

Handelsaftaler, både over for kunder, samarbejdspartnere og leverandører, er vigtige for enhver virksomhed. Hvis man ikke har sikret juridisk korrekt, vil man kunne stå rigtig dårligt, specielt når det gælder større projekter, eller B2C handel.

Agent, franchise og forhandleraftaler

Da der ikke forelægger et decideret ansættelsesforhold mellem en agent og en samarbejdende virksomhed, er det nødvendigt med en agentaftale til at sikre de to parters interesser. Ligeledes er det tilfældet med en forhandleraftale og ikke mindst franchiseaftaler. › læs mere

International handel

Mange større virksomheder, som arbejder med eksport og import, eller har startet datterselskaber op i udlandet, bliver nødt til at indgå internationale handelsaftaler. Det giver anledning til en række problemstillinger, da partnerne... › læs mere

Købsaftaler

Købsaftaler er et større område indenfor dansk jura, der regulerer aftaler indgået mellem en køber og sælger. Disse købsaftaler er redigeret af flere forskellige love, herunder både købeloven, aftaleloven og et par mindre selvstændige love såsom tilbudsloven og konkurrenceloven. › læs mere

Markedsføringsret

Markedsføring udgør et centralt element i enhver erhvervsdrivende virksomhed, hvorfor det yderst vigtigt for virksomheder at have kendskab til markedsføringsretten. Markedsføringsretten, som også kendes under navnet konkurrencereguleringsretten, vedrører reglerne om uretmæssig og illoyal konkurrence. › læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs-, betalings- og leveringsbetingelser udgør kernen i enhver handel, og en præcisering af disse, samt hvad konsekvensen ved manglende overholdelse er, bør klargøres inden samarbejdet indledes eller et køb gennemføres. › læs mere

Samarbejdsaftale

En samarbejdskontrakt kan indeholde specifikationer i forhold til arbejdets art og fordeling, fordeling af indtægter og udgifter, hvad der sker i tilfælde af uenighed, muligheder for at udtræde af projektet og lignende vigtige emner. › læs mere

Transport og logistik aftaler

De fleste virksomheder indgår aftaler angående transport og logistik. Produktionsvirksomheder vil f.eks. skulle modtage råvarer eller andre materialer til deres produktion, og her skal der så indgås nogle aftaler med deres leverandører... › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret