Holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab der ejer andre virksomheder. Et holdingselskab er dermed ikke en selvstændig virksomhedsform, men er typisk etableret som et anpartsselskab eller aktieselskab.

Opsættes en holdingstruktur, betyder det oftest, at du personligt stifter et holdingselskab, mens dette selskab ejer et eller flere driftsselskaber.

Oprettelse af et holdingselskab kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele:

Overfør udbytte skattefrit med holdingselskab

Ejer du dit driftsselskab gennem et holdingselskab kan overskuddet i driftsselskabet overføres skattefrit til holdingselskabet. Det er dog et krav at holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet.

Du kan således opspare overskud fra driftsselskabet i holdingselskabet. Holdingselskabet kan anvendes som en “pengetank”, hvorfra du bl.a. kan investere i andre virksomheder. Uden et holdingselskab skal der betales personlig skat af et udloddet overskud fra driftsselskabet, inden du ville kunne geninvestere pengene. Ved etablering af et holdingselskab skal der kun betales selskabsskat af overskuddet.

Minimering af risici

Som erhvervsdrivende løber man forretningsmæssige risici og kan være uheldig. at blive mødt af store erstatningskrav eller lignende, som kan medføre at driftsselskabet går konkurs.

Hvis du løbende har overført overskud fra driftsselskab til holdingselskab, kan du undgå at miste den opsparede formue hvis driftsselskabet går konkurs. Et potentielt erstatningskrav vil nemlig blive i driftsselskabet og kreditorerne kan som hovedregel ikke gøre krav gældende hos holdingselskabet.

Holdingselskab ved flere ejere

En holdingstruktur giver større fleksibilitet når driftsselskabet er ejet af flere parter. De enkelte parter kan have forskellige behov for udbyttebetaling til privatforbrug. Den ene part har måske brug for at trække et større beløb ud end den anden part, som måske har et mindre privatforbrug og ønsker at undgå at bliver beskattet af en unødig udlodning af overskud.

Med en holdingstruktur kan udbytte fra driftsselskabet føres skattefrit til parternes holdingselskaber, som så hver især kan bestemme, hvor meget de ønsker at afsætte til privatforbrug, og hvor meget de vil lade stå i holdingselskabet med henblik på senere udbetalinger eller investeringer i nye virksomheder.

Skattefordele ved salg

Hvis driftsvirksomheden på et tidspunkt skal sælges, er der store fordele, hvis selskabet ejes af et holdingselskab. Når et holdingselskab sælger et driftsselskab vil avancen, der opnåes ved salget, være skattefri, så længe ejerandelen er mindst 10%.

Hvis du derimod ikke har noget holdingselskab, og derved ejer driftsselskabet personligt, vil du skulle beskattes personligt af hele avancen øjeblikkeligt efter salget. Dette må anses som en ret uheldig situation, især hvis man planlægger efterfølgende at bruge avancen i forbindelse med investeringer i nye virksomheder.

Med et holdingselskab kan du modtage avancen skattefrit og lade pengene stå i holdingselskabet. Du kan så løbende udbetale pengene til privatforbrug i det omfang du finder nødvendigt og først i den forbindelse lade pengene beskattes personligt, og på den måde undgå at betale mere skat end nødvendigt. Investeres pengene i aktier, nye virksomheder eller lignende, vil du helt undgå på noget tidspunkt at betale skat af avancen.

Ulemper ved holdingselskaber

Der skal etableres en virksomhed mere og føres særskilt regnskab for denne. Der er derved nogle mindre ekstra udgifter forbundet med at have et holdingselskab.

Mange driftsselskaber kan være fritaget for revision, og et holdingselskab kan også undgå revisionspligt. Der er dog nogle krav der skal være overholdt. 2 ud af nedenstående 3 betingelser skal være opfyldt for koncernen (holdingselskabet + driftsselskaber):

 • En balancesum på under 4 millioner kroner
 • En Nettoomsætning på under under 8 millioner kroner
 • Antal gennemsnitligt ansatte skal være under 12 i løbet af regnskabsåret

Hvis dette krav ikke er overholdt, vil der forekomme en revisionspligt på holdingselskabet.

Et holdingselskab bliver oftest stiftet som et anpartsselskab, med en minimumskapital på 50.000 kr. Du skal altså kunne afsætte 50.000 kr. fra din privatøkonomi for at etablere et holdingselskab, eller alternativt indskyde andre aktiver for tilsvarende værdi. Der er dog intet til hinder for, at du videreføre hele eller en del af kapitalen fra holdingselskabet, til et eller flere driftsselskaber.

Tænk langsigtet

Oftest opvejer fordelene, ved stiftelse af et holdingselskab, de ulemper der måtte være. Til gengæld kan det være forholdsvis problematisk rent skattemæssigt, at indskyde et holdingselskab på et senere tidspunkt efter dit driftsselskab har været i drift i en længere periode.

Når du starter virksomhed er det derfor en god idé at tænke langsigtet, og overveje at stifte et holdingselskab lige fra starten af.

Andre emner

Virksomhedsformer Holdingselskab Ejeraftale og interessentskabskontrakt Vedtægter

Få rådgivning om holdingselskab

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i holdingselskab.

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun specialiserede advokater

  Vi har samlet specialiserede advokater og rådgivere indenfor holdingselskab. Du bliver således kun kontaktet af personer med stor kompetence indenfor netop området holdingselskaber.

  Vores konsekvente guidelines for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol gør at du kun sættes i kontakt med de mest kompetente advokater inden for holding selskab.

 • Kontakt indenfor 24 timer

  Efter vi har modtaget din henvendelse omkring holdingselskab, udvælger vi op til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan hjælpe dig, og som vi kan stå inde for.

  Du kontaktes indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende dialog omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med jura-guide.dk finder du hurtigere den rigtige rådgiver til opgaven, og slipper for selv at bruge tid på at afdække markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor bl.a. oprettelse af holdingselskab.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende denne side til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er også helt uforpligtende, og du behøver ikke benytte dig af de tilbud, som du har modtaget omkring holdingselskaber.