Inkasso

Inkasso er den mulighed man har efter man har rykket sin kunde 3 gange for betalingen. Der er specifikke krav der skal være overholdt for at kunne sende en kunde til inkasso. At indhente sine tilgodehavender igennem inkasso er ofte en meget effektiv måde at påvirke sine debitorer til at betale deres regninger. Hvis virksomheder har mange udestående, og har brug for at frigøre likviditet, så er det muligt at benytte sig af factoring. Læs omkring de forskellige inkasso muligheder samt factoring nedenfor.

Almindelig inkasso

Inkasso er et synonym for indkassering af gæld. Det at køre inkasso på en sag går derfor ud på at inddrive gæld fra ens debitor i den sag, hvor man selv er kreditor, men hvor der grundet uvillighed eller umulighed er opstået en tvist. › læs mere

Retslig inkasso

Retslig inkasso er et begreb, der skal sættes op imod modsætning udenretlig inkasso. Hvor sidstnævnte er et begreb for de ting, man kan gøre uden om retssystemet for at inddrive ens gæld fra debitor, er retslig inkasso de skridt, man kan tage indenfor retsvæsenet. › læs mere

Inkasso i udlandet

At føre inkasso i udlandet er ikke umiddelbart lige så nemt, som tilfældet er i Danmark, hvor danske love og regler giver kreditor mulighed for at få sine penge igen. Har man et udestående med en (juridisk såvel som fysisk) person, der bor i udlandet, skal inkassosagen også føres i udlandet under det pågældende lands regler. › læs mere

Factoring

Som sælger kan man mindske ens kreditrisiko mærkbart og øge likviditeten ved factoring. Factoring går ud på, at man belåner ens (typisk kortsigtede) tilgodehavender som fx fakturaer og derved får en del af pengene her og nu, uanset om skyldner betaler nu eller om dage, uger eller måneder. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret