Inkasso i udlandet

At føre inkasso i udlandet er ikke umiddelbart lige så nemt, som tilfældet er i Danmark, hvor danske love og regler giver kreditor mulighed for at få sine penge igen. Har man et udestående med en (juridisk såvel som fysisk) person, der bor i udlandet, skal inkassosagen også føres i udlandet under det pågældende lands regler.

Undtagelsen til ovenstående er det tilfælde, at et udenlandsk firma har repræsentation i Danmark. Her er det muligt at føre inkassosagen for danske domstole og under danske regler. Men derudover er inkasso i udlandet noget, man er nødt til at have udenlandsk hjælp for at kunne klare. En dansk advokat eller inkassobureau kan som udgangspunkt ikke hjælpe med inkasso i udlandet, med mindre, de har specialiseret sig i dette og har ansatte eller kontakter i udlandet.

Debitor kan ikke gemme sig i udlandet

At ens debitor er flyttet til udlandet er ikke endeligt. Det er ikke muligt at “gemme sig for regningen i udlandet”, selvom inkasso i udlandet kræver lidt ekstra planlægning. I nogle lande er kreditor tværtimod beskyttet bedre end tilfældet er i Danmark, og man kan være heldig, det faktisk er nemmere at føre inkasso i udlandet end i Danmark.

Eksempelvis er det i Sverige og Tyskland muligt at tilbageholde skyldnerens løn, hvis man får rettens ord for gælden. Det er en mulighed, danske inkassoadvokater og inkassobureauer må kigge langt efter.

Inkasso i udlandet er i øvrigt både en mulighed indenfor og udenfor EU.

Sådan foregår inkasso i udlandet

Retslig inkasso i udlandet fungerer ved hjælp af en lokal advokat eller et lokalt inkassobureau. Udenretslig inkasso, hvor skyldneren gøres opmærksom på forholdet og anbefales at betale, kan naturligvis foretages uanset, hvor skyldneren i verden befinder sig. Men den retslige inkasso – det at tage inkassoen til domstolene – skal gøres ved hjælp af lokal ekspertise.

Adskillige danske advokatfirmaer og inkassobureauer har samarbejdspartnere over det meste af verden, der kan hjælpe med inkassosagen. Derfor vil det faktisk være muligt at vælge et dansk advokatfirma til at inddrive gæld i udlandet, om end disse i højere grad vil agere projektledere end de vil udføre det faktiske arbejde.

At føre inkasso i udlandet er hverken mere besværligt eller dyrere som udgangspunkt. Ej heller behøver det at tage mere tid. Det afhænger alt sammen af at finde dén advokat eller dét inkassobureau med de rette konkakter og erfaringen til lokale afdelinger i det land, hvor skyldneren befinder sig.

Bor ens skyldner udenlands, kan det anbefales at tage kontakt til en advokat allerede før der tages aktion indenfor retslig inkasso. Også den udenretlige inkasso er ikke ens i Danmark og andre lande. I Danmark kræver inkassoloven eksempelvis, at der er afsendt et specifikt antal rykkere, og en anden lovgivning lovgiver om størrelsen på dette rykkergebyr (maksimalt 100kr for private og virksomheder, 250kr for det offentlige). Disse regler er ikke gældende i udlandet, hvor der tværtimod kan være andre regler med samme mening, om end forskelligt indhold, der kræver kendskab til det specifikke lands love.

Andre emner

Almindelig inkasso Retslig inkasso Inkasso i udlandet Factoring

Få rådgivning om inkasso i udlandet

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.