Iværksætterselskab (IVS)

I 2014 introduceres en ny selskabsform kaldet “iværksætterselskab” eller “IVS”, som kan stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr.

Et iværksætterselskab stiftes og fungerer på samme måde som et anpartsselskab, men er forpligtiget til at opspare mindst 25% af overskuddet indtil at selskabet kan omdannes til et normalt anpartsselskab. Det er således en selskabsform som kan bruges i opstartsperioden, og som gør at du ikke behøver at binde dine personlige og beskattede midler, men kan spare dette op fra overskuddet i stedet.

Startkapital på 1 kr.

Ved stiftelse af et iværksætterselskab (IVS) skal der være en selskabskapital på minimum 1 kr. Til gengæld er selskabet forpligtiget til at opspare mindst 25% af årets overskud indtil der er opsparet kr. 50.000 (svarende til minimumskapitalen for ApS).

Begrænset hæftelse

Et iværksætterselskab er en selvstændig juridisk enhed og selskabet ejere er adskilt, således at din hæftelse som udgangspunkt er begrænset til den selskabskapitalen. Selskabets ledelse kan dog gøres ansvarlige hvis selskabets kapital er uforsvarligt i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtigelser. Samtidig vil enhver bank stadig kræve personlig kaution, hvis du vil låne penge i et selskab med en lav selskabskapital.

Krav og lovgivning

Ved stiftelse af et iværksætterselskab skal der, skal der lige som ved et anpartsselskab, udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter.

Iværksætterselskaber er underlagt selskabsloven, som bl.a. sætte krav til at et iværksætterselskab skal have en direktion, men det er valgfrit om man vil have en bestyrelse. Dertil sætter selskabsloven krav til afholdelsen af generalforsamling, ændringer i anpartskapitalen mv. og opsætter rammer for hvordan beslutninger træffes i virksomheden.

Beskatning

Idet et iværksætterselskab er et selvstændigt skatteobjekt skal selskabet betale selskabsskat af sit overskud efter selskabsskatteloven. Et overskud kan herefter forbliver i selskabet hvorved personlig beskatning undgås.

Et underskud i et iværksætterselskab kan ikke trækkes fra på din personlige selvangivelse, som i tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Til gengæld kan underskuddet overføres til efterfølgende år hvor der måtte være overskud.

Årsrapport

Iværksætterselskaber er forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelse. Årsrapporten bliver senere offentliggjort.

Andre emner

Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Iværksætterselskab (IVS) Aktieselskab (A/S)

Få rådgivning om iværksætterselskab (ivs)

Oplysningerne du finder her er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i din konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, søger rådgivning hos en advokat eller en anden professionel rådgiver.