Køb af virksomhed

Et køb af en virksomhed, specielt hvis man aldrig har prøvet det før, er ikke altid en nem proces. Hvis man ikke gør sig de rigtige overvejelser og laver sin research, vil det i værste fald kunne medføre at hele ens investering går tabt. Nedenfor gennemgås nogle væsentlige områder i forhold til håndteringen af et virksomhedskøb.

Finansiering på et køb af virksomhed

Helt indledningsvist er det yderst nødvendigt at få afdækket hvilke finansieringsmuligheder der er på et køb af en virksomhed, og hvad den krævede forrentning i de forskellige tilfælde vil være. Der er f.eks. vidt forskellige forudsætninger i selvfinansiering vs. optagelse af et lån. Hvis du skal ud og låne til hele eller en del af købet af virksomheden, så er det vigtigt at have nogle gode cases, inkl. due diligence, markedsanalyser mv., at præsentere for potentielle långivere. Hvis det derimod skal være selvfinansieret så er der færre krav, og man kan i højere grad sætte ressourcerne ind der hvor man selv mener at det er relevant i analysen af de potentielle virksomheder.

Risikoprofil og selskabsstruktur

Det er vigtigt at sætte regler og for hvad man er villig til at kaste sig ud i af nye investeringer. Og det er mindst lige så vigtigt at indarbejde den virksomhedsstruktur og den betaling der skal bruges, da selve overtagelsen kan foretages på flere forskellige måder, som f.eks. kan optimere den skattemæssige udgift i forhold til købet.

Due diligence

En due diligence går ind og laver en fuldstændig analyse af virksomheden, dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv.. Med andre ord er en due diligence en slags “tilstandsrapport” på virksomheden. Omfanget af en due diligence afhænger helt og holdent af virksomheden og de industrier den opererer i. Der bør bruges kvalificeret hjælp under køb af en virksomhed.

Prisforhandling og overdragelsesaftale

En prisforhandling bør tage udgangspunkt i virksomhedens værdi, og de forhold der er fundet frem til under den gennemførte due diligence. Selve overdragelsesaftalen ved køb af virksomheden bør som minimum indeholde følgende ting;

  • Aktiver der medgår i handlen
  • Størrelse og type af gæld der overtages
  • Købesummens størrelse og betalingsfrister
  • Sikring af betaling til sælger
  • Sælgers frigørelse fra forpligtelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Informering af af samarbejdspartnere mv.

Overgangen efter køb af virksomhed

Under selve overgangen/overtagelsen af virksomheden, skal man bl.a. huske at overholde reglerne for en virksomhedsoverdragelse. Der er lavet specifikke regler som beskytter de ansatte, og det er vigtigt at være opmærksomme på f.eks. mulighederne for at ændre forholdene omkring overenskomster mv.

Andre emner

Køb af virksomhed Salg af virksomhed Værdiansættelse Due diligence Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte

Få rådgivning om køb af virksomhed

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.