Køb og salg af erhvervsejendomme

Med erhvervsejendomme forstås ejendomme, som drives erhvervsmæssigt med det formål, at de skal opnå et økonomisk afkast af den kapital, som ejeren har investeret i ejendommen.

Dette afkast kan opnås gennem erhvervsmæssig udlejning eller gennem videresalg, hvor ejendommen afhændes med fortjeneste. Det kan selvfølgelig også siges at være et indirekte afkast gennem ejerens egen benyttelse af ejendommen som domicil for egen virksomhed.

Køb og salg af erhvervsmæssige ejendomme omfatter mange forskellige ejendomme, såsom;

 • Udlejningsejendomme til beboelse
 • Udlejningsejendomme til erhverv
 • Produktionsejendomme
 • Lagerejendomme
 • Institutionelle ejendomme
 • Kontorejendomme
 • Butiksejendomme

Virksomheder vil ofte have rigtig mange penge bundet i fast ejendom og det vil være en del af virksomhedens finansieringsgrundlag, hvorfor det er essentielt for virksomheden at foretage de rette trin ved gennemførelsen af køb og/eller salg af en erhvervsejendom.

Køb af erhvervsejendomme er ikke det samme som køb af privat ejendomme

De fleste af de personer, som skal ud og købe en erhvervsejendom, vil ofte have erfaring med køb af fast ejendom i form af køb af villa, sommerhus eller lign. Disse personer vil således have et vist kendskab til den procedure, der skal gennemgås i købet af en ejendom. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man har tilstrækkelig kendskab/erfaring til også at gennemføre et køb af en erhvervsejendom uden bistand fra f.eks. en advokat eller en mægler. Ved køb og salg af erhvervsejendomme vil der ofte kunne opstå en række andre problemstillinger end er tilfældet ved salg af almindelig fast ejendom.Det betyder at man skal ind og undersøge en række forskellige forhold som man ikke normalt kender fra privathandler med boliger.

Evt. lejekontrakter og restriktioner

Der er en en række forhold, som bør belyses ved køb/salg af en erhvervsejendomme:

 • Er ejendommen reguleret planmæssigt?
 • Må ejendommen benyttes til alle erhverv, eller er der visse restriktioner?
 • Er der lejekontrakter tinglyst på ejendommen?
 • Hører noget af løsøret eller driftsinventaret med til købet af ejendommen?

Ovenstående er blot nogle eksempler på hvilke problemstillinger, der kan opstå ved et køb.

Husk at tage højde for skat og moms

Ved køb og salg af erhvervsejendomme vil der opstå en række problemstillinger angående skat og moms. Der skal tages stilling til, hvorledes overdragelsessummen skal fordeles på henholdsvis grund, bygninger, installationer og løsøre. Der skal opgøres ejendomsavance og tages stilling til genvundne afskrivninger, samt om disse afskrivninger skal beskattes.

Gennem juridisk rådgivning kan man få belyst/afdækket disse problemstillinger samt få hjælp til mere praktisk ting, som udformning af salgs/købskontrakt, nye lejekontrakter, skattemæssige konsekvenser, refusionsopgørelse mv.

Andre emner

Erhvervslejekontrakter Køb og salg af erhvervsejendomme Entrepriseret

Få rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.