Køb og salg af virksomhed

En virksomhedshandel kan godt være en større beslutningsproces at gennemgå og forløbet er typisk kompleks, da den kommende køber godt vil være 100% sikker på hvad der investeres i, og en kommende sælger gerne vil have det optimale ud af sit virksomhedssalg, og få sin virksomhed til at fremstå som en god investering.

Nedenfor er listet de overordnede emner man skal være opmærksom på i sammenhæng med en virksomhedshandel, og der er specifikke råd til både køber og sælger.

Køb af virksomhed

Et køb af en virksomhed, specielt hvis man aldrig har prøvet det før, er ikke altid en nem proces. Hvis man ikke gør sig de rigtige overvejelser og laver sin research, vil det i værste fald kunne medføre at hele ens investering går tabt.... › læs mere

Salg af virksomhed

Under et virksomhedssalg tænker de fleste måske på selve det kontraktgrundlaget og værdisætningen. Men hvad med f.eks. de ansattes fremtidige situation? Eller er den økonomiske og skattemæssige struktur optimeret til et virksomhedssalg? › læs mere

Værdiansættelse

En værdiansættelse af en virksomhed kan typisk være relevant i to tilfælde. Et ene tilfælde er når man vil købe/sælge en virksomhed. Det andet tilfælde er hvis der sker ændringer i ejerkredsen, f.eks. pga. uoverensstemmelser hvor en part skal købes ud, eller hvis der er nogle der gerne vil købe sig ind i virksomheden. › læs mere

Due diligence

En due diligence omfatter typisk at en potentiel køber af en virksomhed, sammen med køberens advokat, får mulighed for at gennemgå de kontrakter, der er indgået virksomheden. Eksempler på kontrakter kunne være aftaler der er indgået med f.eks. leverandører og kunder. › læs mere

Virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse er juridisk styret af Virksomhedsoverdragelsesloven. Dette er gjort for at beskytte lønmodtageres rettigheder under en virksomhedsoverdragelse. Hovedreglen er at alt fortsætter som det altid har gjort, dog er der en masse aspekter der er vigtige at håndtere når man laver en virksomhedsoverdragelse. › læs mere

Generationsskifte

Et generationsskifte sørger for at en virksomhed eller et selskab bliver overført til en ny generation i ejerens familie, eller til en nære medarbejdere. Der er forskellige muligheder for både at optimere/eliminiere beskatningen, og også skabe en optimal finansiering af generationsskiftet, som bør skræddersys til den nuværende ejers situation. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret