Konkurrenceklausul & kundeklausul

En gang imellem sker det, at en arbejdstager er nødt til at forlade en arbejdsgiver. Desværre ses det også en gang imellem, at arbejdstageren kan tage kunder og værdifuld viden med over til en ny arbejdsgiver eller til eget firma. Det er dog muligt at modvirke dette med en konkurrence- og kundeklausul. En sådan konkurrenceklausul eller kundeklausul kan både forhindre arbejdstageren i at arbejde hos en konkurrerende virksomhed og at tage kunder med til egen kommende virksomhed.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul kan indskrives i en ansættelseskontrakt eller i et særskilt dokument senere hen. Typisk går klausulen ud på, at man ikke efter afskedigelse må arbejde for et konkurrerende firma i et specifikt stykke tid. Efter Funktionærlovens § 18 gælder aftalelovens §§ 36 og 38 ved sådanne aftaler, og det er derudover et krav, at den tidligere arbejdstager får minimum 50 % af sin løn i den periode, hvori konkurrenceklausulen gælder.

Af denne grund er konkurrenceklausuler også langt mindre benyttet, end den almindelige opfattelse er. Det er simpelthen for dyrt at forsvare en sådan konkurrenceklausul som følge af funktionærloven i de fleste tilfælde.

Er man ikke funktionær, hører man ikke ind under funktionærloven, og derfor skal man ikke have halv løn under konkurrenceklausulens varighed. Aftalelovens § 36 og 38 kan ikke benyttes særskilt uden resten af funktionærloven til at opretholde en konkurrenceklausul.

Kundeklausul

Ligesom det er muligt at lave en konkurrenceklausul, er det muligt at lave en kundeklausul også i en ansættelseskontrakt eller i et særskilt, skriftligt dokument. Kundeklausuler er også bundet tæt sammen med funktionærloven, denne gang i Funktionærlovens § 18a.

Tilfældet er det samme som ved konkurrenceklausuler: Er man funktionær, samtidigt med at en kundeklausul opretholdes, skal man under hele klausulens opretholdelse have minimum 50 % af ens løn. Udover denne løn er det tilmed muligt at få dagpenge eller kontakthjælp. Udbetales denne løn under kundeklausul ikke, er klausulen ikke gældende og den afskedige arbejdstager kan tage job uanset klausulen.

Et krav for at en kundeklausul kan blive aktuel er desuden, at der mellem arbejdstageren og de kunder, klausulen vedrører, skal have været kontakt i minimum 18 måneder førend afskedigelse efter funktionærlovens § 18a stk. 1.

Som nævnt ovenfor ved konkurrenceklausuler er sådanne kundeklausuler kun mulige at indgå med reference til funktionærloven, såfremt man rent faktisk er funktionær – i længere tid har arbejdet i over 8 timer om ugen med instruktioner fra arbejdsgiver med “kontorvenligt” arbejde.

Indgåelse ved afskedigelse

Det er sjældent, at der ved en ansættelseskontrakt er taget højde for en kundeklausul eller en konkurrenceklausul. Derfor vil det ofte være nødvendigt at underskrive en sådan en umiddelbart omkring afskedigelsen af medarbejderen.

Normalt gælder en konkurrence- eller kundeklausul i cirka et år. Sjældent ses klausuler under et halvt år og over 2 år, men som udgangspunkt er det muligt mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren at aftale et frit tidsrum. Kravet om 50 % løn under perioden vil de afskrække de fleste fra at indgå længerevarende konkurrence- eller kundeklausuler.

Efter 3 måneder kan den tidligere arbejdsgiver, der nu betaler kompensation i form af 50 % af den gamle løn, fratrække kompensationen i den løn, arbejdsgiveren nu får fra et nyt job -såfremt der er tale om “passende arbejde”.

Med passende arbejde menes der, at en ingeniør ikke kan få modregnet sin kompensation, hvis han begynder at arbejde som ekspedient i en kiosk. Passende arbejde er det, hvori personen enten er uddannet eller har erfaring i.

Andre emner

Ansættelseskontrakt Arbejdsmiljø Konkurrenceklausul & kundeklausul Opsigelse og afskedigelse

Få rådgivning om konkurrenceklausul & kundeklausul

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i konkurrenceklausul & kundeklausul.

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun kompetente advokater

  Vi har samlet kompetente advokater og rådgivere indenfor konkurrenceklausul. Du bliver derfor kun kontaktet af advokater med kompetencer indenfor netop området kundeklausul.

  Vores konsekvente retningslinier for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol sikrer at du kun præsenteres overfor de mest kompetente rådgivere inden for konkurrenceklausul.

 • Kontakt indenfor 1 døgn

  Efter du har henvendt dig omkring kundeklausul, finder vi frem til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan løse din opgave, og som vi kan stå inde for.

  Du bliver kontaktet indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende snak omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med dette website finder du nemmere den rigtige advokat til problemet, og slipper for selv at bruge ressourcer på at afsøge markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor f.eks. konkurrenceklausul.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende jura-guide.dk til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er ligeledes 100% uforpligtende, og du er ikke bundet af tilbudene, som du modtager omkring kundeklausul.