Konkurs & rekonstruktion

Hvis din virksomhed har økonomiske problemer, så kan du se hvad du har af muligheder nedenfor.

Betalingsstandsning

En virksomhed, der ikke længere har mulighed for at betale sine kreditorer, har mulighed for at gå i betalingsstandsning. Betalingsstandsning er en mulighed for at virksomheden kan stoppe betalinger og forsøge at finde kapital til at fortsætte eller at skabe en akkordaftale med de tilbageværende kreditorer. › læs mere

Konkursbegæring

En konkursbegæring er den endelige løsning, hvorefter en fysisk eller en juridisk person kan blive erklæret konkurs. Retsvirkningen af at blive erklæret konkurs er, at den konkursramtes aktiver samles og fordeles blandt de resterende kreditorer. › læs mere

Konkursbehandling

Hvis en fysisk eller en juridisk person erklæret konkurs efter en konkursbegæring, følger konkursbehandlingen. Under denne gøres aktiver op og fordeles mellem de tilbageværende kreditorer i et system, der søger at fordele goderne efter hvem, der har mest ret til dem. › læs mere

Likvidation

En likvidation er en måde, hvorpå en erhvervsvirksomhed eller anden juridisk person som fx en fond kan ophøre frivilligt på. Ved likvidation sælges alle aktiver fra og midlerne bliver derved likvide, og efter al gæld og alle forpligtelser er blevet ordnet, betales et eventuelt overskud til aktionærerne i virksomheden. › læs mere

Tvangsopløsning

Overholder et selskab ikke loven - ved fx ikke at have en revisor tilknyttet, ved ikke at have en tilpas stor bestyrelse, hvis en for stor del af kapitalen er tabt eller lignende - kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om en tvangsopløsning. › læs mere

Rekonstruktion

For både en fysisk og juridisk person (typisk et selskab) er det muligt at begære rekonstruktion, der har til formål enten at skabe solvens eller at skabe en passende afvikling af ens aktiviteter. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret