Ophavsret

Den danske ophavsret fungerer som et meget effektivt skjold mod tyveri af såvel digitale som fysiske medier. Ligesom det ikke er tilladt at stjæle hårprodukter og dæk, er en tekst, et billede, en skulpturs design og en video beskyttet af ophavsretten og må ikke stjæles (kopieres) uden tilladelse fra ophavsretshaveren.

Krav ved ophavsret

Der gælder et vist krav om originalitet for at få ophavsret over et værk. Det skal være frembragt fra bunden af skaberen samt være originalt i et vist omfang. Skrives en tekst fra bunden, eller tages et billede med et kamera, vil det altid være omfanget af ophavsretten.
Oprettes et stykke musik med sampling fra andre numre, vil skaberen af det nye nummer stadigt have ophavsret – men ikke, hvis samplingen udgør majoriteten af nummeret.

Ophavsretten i Danmark er bundet i ophavsretsloven, hvor især paragrafferne § 1 om beskyttede værker, § 66 om lyd, § 67 om billeder og § 70 om fotografier har interesse. Også tekster, skulpturer, malerier, covers og lignende værker er beskyttet på lige linje med de nævnte eksempler.

I har ophavsret over jeres kreationer, også selvom I ikke gør opmærksom herpå ved fx at indsætte et Copyright-symbol på hjemmesiden.

Ophavsretten ved freelancere og fastansatte

Der er en væsentlig forskel i ophavsretten ved materiale produceret af freelancere og fastansatte. Hvor det ved fastansatte som hovedregel gælder, at hvad de producerer i arbejdstiden tilhører arbejdsgiveren, er det klare udgangspunkt for freelancere, at de beholder retten til deres værker. Derfor kan I som firma ikke videresælge fotografier købt af en freelancer, med mindre, at I på forhånd har aftalt dette. En sådan rettighedsoverførsel er en meget normal procedure ved freelancere, men kræver stadigt en (gerne skriftlig) aftale herom for at undgå misforståelser senere hen.

Kopiering af tekst og billeder online

Meget ofte ses det, at tekst og billeder kopieres online. Dette er ikke alene tyveri, men også særdeles skadeligt i forhold til en sides chancer for at rangere på de gængse online søgemaskiner. Derfor er der god grund til at holde øje med ulovlig kopiering af ens tekst, billeder og lignende medier på ens websites og sikre sig, at disse ikke bliver kopierede.

Opdager man, at ens tekst, ens billede, ens webdesign eller andet man har ophavsret over er blevet kopieret, har man ret til erstatning og vederlag herfor. Især for tekster kan det være svært at fastslå denne erstatning, men en tommelfingerregel er timelønnen for skribenten samt et vederlag på 100 %.

Nogenlunde samme skala benyttes til at beregne erstatningskravet for et kopieret fotografi: prisen for selve fotografiet, hvis krænkeren retligt skulle have købt dette, samt et vederlag på 100 % oveni.

Ofte vil krænkeren nægte at have gjort noget forkert i sagen. Her er det en oplagt mulighed at køre en småsag om kopiering af ens tekst, billeder, eller video. Kravet for at køre en sag som småsag er, at sagen har en samlet værdi på eller under 49.999kr. En småsag vil altid være både hurtigere og billigere end at køre en almindelig retssag ved de danske domstole.

Fotografier af ophavsbeskyttede genstande

Hvis der tages billeder af eksempelvis en skulptur eller et maleri beskyttet af ophavsretten, og benyttes disse billeder i kommercielt hensyn, vil der også her være tale om et brud på ophavsretten. Det vil der også, hvis en bog udgives indeholdende sidelange uddrag fra andre bøger.

Oplever I, at jeres ophavsret bliver krænket, kan I benytte flere værktøjer til at stoppe misbruget. Delvist en politianmeldelse efter paragrafferne i ophavsretsloven, og i svære tilfælde straffeloven, og delvist civile søgsmål, hvor målet er at opnå forbud mod yderligere krænkelser samt erstatning.

Det er muligt både at politianmelde en sag og samtidigt oprette en sag for de civile domstole.

Andre emner

Designbeskyttelse Domænenavne og domæneklagenævnet Ophavsret Patent Persondataloven Royaltyaftale Varemærkeregistrering

Få rådgivning om ophavsret

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.