Opsigelse og afskedigelse

I Danmark kan man ikke bare hyre og afskedige folk, som man ønsker. Der er regler – især i forhold til den specialiserede funktionærlovgivning – der sætter meget tydelige krav på hele området.

Opsigelse og afskedigelse hænger meget tæt sammen med ansættelseskontrakter. Opsigelsesvarsel for arbejdsgiver er normalt nedskrevet i selve ansættelseskontrakten, hvor det heller ikke er unormalt, at opsigelsesvarslet hænger sammen med, hvor lang tid man har været ansat. En person ansat i 20 år har typisk et længere opsigelsesvarsel end en person ansat i 4 år.

Funktionærloven og opsigelse

Funktionærer i Danmark er beskyttet vel udover deres ansættelseskontrakt. For at være underlagt funktionærlovgivningen, skal man delvist have arbejdet mere end 8 timer om ugen i længere tid, delvist have beskæftiget sig med “kontorvenligt” arbejde og ikke fx håndværksmæssigt arbejde og man skal være underlagt instruktioner af en ledende arbejdsgiver.

Er dette tilfældet, har man et lovbestemt opsigelsesvarsel afhængigt af, hvor lang tid, man har været ansat i. Under et halvt år giver et varsel på 1 måned, mens 7 år giver 5 måneders opsigelse eksklusive løbende måned. I det hele taget er man rigtigt godt stillet som arbejdstager, hvis man falder ind under funktionærloven.

Alle frister for funktionærer er som følger:
  • Under 6 måneder: 1 måneds opsigelse
  • 6 måneder til 3 år: 3 måneders opsigelse
  • 3-6 år: 4 måneders opsigelse
  • 6-9 år: 5 måneders opsigelse
  • Mere end 9 År: 6 måneders opsigelse

Får en arbejdstager et for kort opsigelsesvarsel, eller brydes funktionærloven på et andet punkt ved opsigelse, har arbejdstageren typisk ret til erstatning. Derfor er det vigtigt at kende reglerne og agere efter disse.

Derudover sætter funktionærloven krav til, at opsigelsen er skriftlig. Er man ikke funktionær, har man derfor heller ikke ret til en skriftlig opsigelse. Ved en normal ansættelseskontrakt skal det blot klart og tydeligt fremgå at en arbejdstager er opsagt og fra hvornår opsigelsen er gældende.

På trods af en opsigelsesvarsel, kan en funktionær, der mener at have fået en usaglig opsigelse, kræve godtgørelse for dette. I Danmark er det f.eks. ikke tilladt at fyre en gravid alene grundet familieforøgelsen, ej heller er det tilladt at fyre en person ud fra religiøse motiver. I disse tilfælde vil det ofte være muligt at få kompensation for uretmæssig fyring.

Ikke funktionær?

Er en arbejdstager ikke underlagt funktionærlovgivningen, har personen slet ikke den samme beskyttelse. Alt efter ansættelseskontrakten kan opsigelsesvarslet være meget kort eller slet ikke eksisterende, og arbejdsgiver vil have mulighed for at fyre direkte (uden et opsigelsesvarsel) langt oftere end tilfældet er med en funktionær.

Som arbejdstager har man selvsagt ikke samme opsigelsesvarsel, hvis man ønsker at sige ens job op. Her vil man ofte have mulighed for at stoppe øjeblikkeligt eller i hvert fald med et ekstremt kort opsigelsesvarsel på et par uger alt efter ens ansættelseskontrakt.

Andre emner

Ansættelseskontrakt Arbejdsmiljø Konkurrenceklausul & kundeklausul Opsigelse og afskedigelse

Få rådgivning om opsigelse og afskedigelse

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.