Patent

Har I fået en rigtigt god idé eller opfundet noget smart, nyt og spændende? I så fald kan et patent være en udmærket idé, da I herved får eneret til opfindelsen – men til gengæld offentliggøres opfindelsen.

Man kan søge om patent som privatperson eller virksomhed, hvis man har opfundet noget nyt. Betingelsen for at få patent er, at der vitterligt er tale om fx ny teknologi, og at den ikke allerede ligger i tilgængelig form. Har I patent på en teknologi eller anden opfindelse, får I en tidsbegrænset eneret til opfindelsen.

Patenter varetages i Danmark af Patent- og Varemærkestyrelsen. Et patent i Danmark giver jer kun eneret for opfindelsen i Danmark og ikke andre lande – ej heller Grønland og Færøerne.

Brugsmodel og patentprofylakse

Har I fået en god idé, er et patent ikke den eneste vej til at få retten til denne. En anden mulighed er brugsmodellen. Også denne er varetaget af den fornævnte Patent- og Varemærkestyrelse, men at få ret efter brugsmodellen er væsentligt hurtigere end efter patentmodellen. Til gengæld er ens eneret begrænset til 10 år og ikke de 20 år, patentmodellen tilbyder.

En helt tredje mulighed er patentprofylakse. Her offentliggøres en opfindelse i stedet for forsøgt patentering. Ved at offentliggøre opfindelse umuliggøres patentering for andre virksomheder. Opfinderen får altså her ikke patent – men kan hjælpe samfundet ved at offentliggøre den nye teknologi eller opfindelse og samtidigt forhindre konkurrenter i at tage patent.

Brud på patenter

Hvis dit patent bliver krænket, eller hvis et nyt patent krænker dig, har du en reel mulighed for at agere:

Domstolene – Har I et patent på fx en teknologi, og bliver dette patent krænket, kan I oprette en fogedsag. Fogeden kan, såfremt I får medhold, give jeres konkurrent forbud imod at bruge jeres teknologi og mod at sælge varer, der krænker dit patent.

Sådanne retssager er bl.a. meget normale i USA, hvor der ingen retsafgift er, og hvor hver part betaler sine sagsomkostninger.

En erstatning, såfremt krænkeren findes skyldig, er også normal procedure. Denne erstatning skal også søges ved domstolene, og at have en advokat til at føre ens erstatningssag er normen i branchen.

I særligt grove tilfælde er der mulighed for at idømme en privatperson fængselsstraf for brud på patentloven, men dette er absolut undtagelsen til reglen og forekommer meget sjældent. Straffelovens paragraffer tages i det hele taget sjældent i brug i forhold til patenter – langt oftere set er erstatninger og forbud mod salg og produceren af patentkrænkende produkter.

Patentansøgning online

Selve det at søge et patent foregår i dag online ved hjælp af blanketter til udskrivning og levering på mail. Det at udfylde blanketterne er relativt kompliceret, men kan udmærket lade sig gøre for såvel privatpersoner som firmaer, hvis de er villige til at sætte sig ind i tingene og bruge den nødvendige tid på dette.

Online er det også muligt at ansøge om forlængelse, udsættelse af patentmeddelelse, overdragelse af patent og lignende. I alle tilfælde sker det ved hjælp af udfyldelse af mere eller mindre komplicerede blanketter.

Andre emner

Designbeskyttelse Domænenavne og domæneklagenævnet Ophavsret Patent Persondataloven Royaltyaftale Varemærkeregistrering

Få rådgivning om patent

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.