Royaltyaftale

Har I et patent, en varemærkeregistrering, en ophavsret eller en lignende rettighed, og ønsker I at gøre det muligt for andre at benytte denne, skal der indgås en royaltyaftale / licensaftale. De to begreber er synonymer for at give andre ret til at benytte ens sikrede ret.

En licensaftale er normalt for et meget afgrænset område af en ophavsret, patent eller lignende. Det er ikke anbefalet at give ubegrænset ret til ens rettighed – at lave en klar og skriftlig afgrænsning er i stedet den sikre vej til en succesfuld royaltyaftale mellem to parter. Skriftligheden er ikke for at hænge nogen ud, men simpelthen for at sikre ingen misforståelsers vej ind i samarbejdet.

Den klart største ”fælde” ved oprettelsen af en licensaftale er uklar formulering. Det anbefales derfor ved vigtige anliggender at konsultere en professionel vedrørende ens royaltyaftale med henblik på at få denne gennemtjekket og ”vandsikret”.

Variabler i en licensaftale

En royaltyaftale kan indeholde mange forskellige bestemmelser og begreber. Vigtigst er det som nævnt at aftalen er skriftlig, da de to parter herved får et meget klart holdepunkt overfor hinanden. Overordnet set skal blandt andre følgende forhold gerne beskrives i en royaltyaftale for at undgå de mest typiske misforståelser:

  • Licensens område: En klar afgræsning her er at foretrække. Skriv som udgangspunkt ikke, hvilke dele af fx et patent, licensmodtager ikke har ret til at benytte – men skriv i stedet præcist kun de dele af patentet, modtager rent faktisk med sin licensaftale har ret til at benytte.
  • Betaling af licensafgift: Herunder hvor meget, hvor ofte og konsekvenserne ved udeblivende betaling (annullering af royaltyaftalen?).
  • Tvister: Skal eventuelle tvister løses ved en domstol, og har den ene part mulighed for uden videre at opsige aftalen?
  • Licensgivers pligter: Er licensgiver forpligtet til at hjælpe licensmodtager med fx rådgivning eller kontakter?

Des mere udførlig en royaltyaftale er, des mindre er risikoen for konflikter senere hen. Skabelsen af en sådan kompleks licensaftale kan foretages med forud skrevne standardformularer, men bør oprettes fra bunden til vigtige licensaftaler. Herudover kan en licensaftale være både national, international, være en ret til enebenyttelse, medbenyttelse og meget andet.

Behovet for royalty- og licensaftaler

Patent- og Varemærkestyrelsen giver mulighed for at registrere et kendetegn som et varemærke, at registrere ens firmanavn og beskytte dette, at registrere et patent, en brugsmodel – og herudover får man helt automatisk ophavsret over de originale værker, man selv foretager skabelsen er.

Midlertidigt kan det være fordelagtigt at lade andre benytte ens licenser under særlige aftaler. Royaltyaftaler ses ofte i formen, at en anden part får adgang til at udvikle videre på et patent eller udnyt en brugsmodel til deres produkt mod at aflevere en vis procentdel af overskuddet til patentindehaveren. På denne måde tjener begge parter penge på aftalen alt efter succesgraden.
En anden ofte set model er et fast årligt beløb for at opretholde en – ellers uopsigelig – licensaftale, hvorefter betalingen ikke afhænger af et eventuelt overskud.

Andre emner

Designbeskyttelse Domænenavne og domæneklagenævnet Ophavsret Patent Persondataloven Royaltyaftale Varemærkeregistrering

Få rådgivning om royaltyaftale

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.