Salgs- og leveringsbetingelser

I forhold til at indgå en aftale i erhvervsmæssige forhold, er der især tre punkter, der næsten ikke kan behandles grundigt nok:

  • Salgsbetingelser
  • Betalingsbetingelser
  • Leveringsbetingelser

Netop disse betingelser udgør kernen i enhver handel, og en præcisering af disse, samt hvad konsekvensen ved manglende overholdelse er, bør klargøres inden samarbejdet indledes eller et køb gennemføres.

Salgsbetingelser er de meget overordnede betingelser for en handel, og betalingsbetingelser samt leveringsbetingelser hører strengt taget ind under her. Salgsbetingelser skal typisk accepteres af køber inden handlen indgås. Dette gælder både indenfor Business To Business (B2B) og Business To Consumer (B2C). Online sikres salgsbetingelserne typisk accepteret ved, at man accepterer dem i en boks, mens man ved en offline handel enten accepterer købet som fremstående i en butik eller skriver under på en aftale.

Ved manglende overholdelse af salgs- og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser, herunder leveringsbetingelser (hvordan varen skal leveres, hvornår, med hvilket middel, hvem der har ansvaret under leveringen mv.) og betalingsbetingelser (beløbet der skal betales, hvornår det senest skal betales, om det hele skal betales en gang mv.) bliver især interessante i dét øjeblik, de ikke overholdes.

I salgsbetingelserne er det muligt at indskrive konsekvenser i tilfælde af, at de forskellige betingelser ikke overholdes. Eksempelvis kan det i salgsbetingelserne nedskrives, at en forsinket betaling medfører et gebyr til den forsinkede part, mens en udeblivende betaling medfører, at sælger ikke længere er bundet af aftalen og i øvrigt har et ret til erstatning.

Er der ikke klart nedskrevet, hvad der i tilfælde af ikke overholdte leveringsbetingelser, betalingsbetingelser eller andre salgsbetingelser, skal ske, falder man typisk tilbage på gældende lovgivning – i forhold til handel altså købeloven og aftaleloven især.

Det er muligt at aftale brede rammer for især betalingsbetingelserne. At gøre det muligt både at både kontant forud, kontakt ved levering, ved ratebetalinger eller at give fuld kredit på et køb er alle muligheder, køber og sælger kan overveje. Kontant forud er selvsagt den løsning, der giver mindst risiko for sælger, mens fuld kredit ikke bør ydes til andre end kreditværdige samarbejdspartnere.

Overholdes betalingsfristen ikke, er det muligt at rykke for beløbet. Du må som ikke-offentlig institution maksimalt tage et rykkergebyr på 100 kr. per rykker.
Muligheden for at indsætte en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt er også værd at overveje. Efter denne skal en eventuel afgift klares ved voldgiftsretten, hvilket er både billigere og hurtigere end at løse denne ved de normale domstole.

Hav klare betingelser opstillet

Vi kan kun anbefale, at sælger altid sørger for at have det juridiske omkring betingelserne på plads. At det præcist angives, hvornår betalingen skal falde og hvordan leveringen skal foretages, og at informationerne er tydelige og tilgængelige, er med til at stille sælger i en særdeles fornuftig situation, vælger køber ikke at overholde sine forpligtelser mere eller mindre bevidst.

Betingelserne skal være klare, de skal være tydelige, og køber skal være klar over, hvad denne skriver under på, når aftalen indgås. Er disse formalia sikret, vil en eventuel overtrædelse af salgsbetingelser (typisk leveringsbetingelserne og betalingsbetingelserne) i hvert fald ikke gå ud over sælger.

At salgsbetingelserne ikke overholdes giver mulighed for at annullere en aftale og kræve hvad man har skudt ind igen. For at dette skal realiseres, vil det typisk være nødvendigt at få juridisk bistand.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om salgs- og leveringsbetingelser

Ovenstående informationer er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i den konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, rådfører dig med en advokat eller en anden professionel rådgiver.