Samarbejdsaftale

Når to parter i erhvervsmæssig sammenhæng går ind i et projekt sammen, er det ved hjælp af samarbejdsaftaler, undertiden kendt som samarbejdskontrakter, at de skaber sikkerhed om det juridiske aspekt af samarbejdet. Dette er et punkt, der sjældent kan tillægges for meget værdi i starten af et større og forhåbentligt længerevarende samarbejde!

En samarbejdskontrakt kan indeholde specifikationer i forhold til arbejdets art og fordeling, fordeling af indtægter og udgifter, hvad der sker i tilfælde af uenighed, muligheder for at udtræde af projektet og lignende vigtige emner. Aftales disse ting ikke fra starten af, åbner man også helt automatisk døren for problemer senere hen, skulle projektet ikke blive den succes, man naturligvis havde håbet på.

Også formålet med en samarbejdsaftale nedskrives ofte for at give den fortolkende part i en eventuel strid mulighed for at tillægge også motivet med kontrakten en vis værdi. Dette er især vigtigt, hvis kontrakten ikke er særligt præcis eller velskrevet, og det at finde “hoved og hale” i det hele viser sig som en udfordring for en tredjepart.

Samarbejdskontrakt ved ny virksomhed

Starter to eller flere personer en ny virksomhed (et interessentskab, I/S) eller et selskab (SMBA, ApS, A/S el. lignende) er det oplagt i den forbindelse at lave en samarbejdskontrakt. Ved et selskab er der i forvejen visse formelle krav til stiftelse såsom en ejerbog og stiftelsesdokumenter, hvor det kun giver god mening at skabe en decideret samarbejdskontrakt i samme ombæring.

En simpel samarbejdsaftale skabelon, der udfyldes af de kommende virksomheds- eller selskabsejere, underskrevet med dato og beholdt af begge to, kan være nok til at undgå endog store problemer senere hen. Især ved stiftelsen af en virksomhed, et I/S, hvor der er både personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse, er det ekstremt vigtigt at have styr på formalia – et I/S er et carte blanche til at gældsætte hinanden, og en løsning herpå bør medtages i en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftale mellem to eksisterende virksomheder

Indgår to virksomheder et samarbejde, eksempelvis udveksling af ydelser eller delvist køb af ydelser mod modydelser, er en samarbejdsaftale også med til at sikre ordentlige forhold omkring aftalen. Her vil det også især være relevant at aftale, hvad der sker i tilfælde af, at den ene part ikke leverer sin ende af aftalen – om dette betyder et fradrag i prisen, om det betyder at den første part ikke længere er bundet af aftalen, eller hvad konsekvensen ellers i givet fald skal være.

Et stykke underskrevet papir er juridisk bindende

Det behøver hverken at være svært, tidskrævende eller dyrt at oprette en samarbejdsaftale med ens kommende samarbejdspartner(e). Et underskrevet og dateret stykke papir, hvor aftalens nærmere indhold præcist er nedskrevet og begge deltagere har signeret, er et juridisk gyldigt dokument og nok til at skabe tryghed.

Det er derfor ej heller nødvendigt at have en advokat ind over samarbejdskontrakten. Især ikke blot til mindre samarbejdskontrakter – eksempelvis ved stiftelsen af et nyt I/S. Ved større samarbejdskontrakter mellem virksomheder, eller ved vigtige projekter, kan det at have en advokat ind over i begyndelsen af projektet dog skabe ordnede forhold og sikkerhed blandt de deltagende parter og er derfor anbefalelsesværdigt.

En mundtlig aftale mellem to partere er som udgangspunkt også bindende, om end meget svær at bevise. En nedskreven samarbejdsaftale, eller eventuelt en optaget samtale, er derfor vejen frem.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om samarbejdsaftale

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i samarbejdsaftale.

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun kompetente advokater

  Vi har samlet kompetente advokater og rådgivere indenfor samarbejdskontrakt. Du bliver derfor kun kontaktet af advokater med kompetencer indenfor netop området samarbejdsaftale.

  Vores konsekvente retningslinier for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol sikrer at du kun præsenteres overfor de mest kompetente rådgivere inden for samarbejdsaftaler.

 • Kontakt indenfor 1 døgn

  Efter du har henvendt dig omkring samarbejdskontrakt, finder vi frem til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan løse din opgave, og som vi har gode erfaringer med.

  Du bliver kontaktet indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende snak omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med dette website finder du nemmere den rigtige advokat til problemet, og slipper for selv at bruge ressourcer på at afsøge markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor f.eks. samarbejdsaftale.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende jura-guide.dk til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er ligeledes 100% uforpligtende, og du er ikke bundet af tilbudene, som du modtager omkring samarbejdsaftaler.