Opstart af virksomheder

Ved opstart af virksomhed kan nedenstående emner være relevante:

Virksomhedsformer

Ved start af en ny virksomhed bør du grundigt overveje hvilken virksomhedsform der er mest optimal for dig. Vi har sammenligner de mest almindelige virksomhedsformer i forhold til krav om startkapital, hæftelse, administrative krav, beskatning mv. › læs mere

Holdingselskab

Når du starter virksomhed er det en god idé at tænke langsigtet og oprette et holdingselskab. Læs mere om hvilke skatte- og forretningsmæssige fordele der er i at stifte er holdingselskab. › læs mere

Ejeraftale og interessentskabskontrakt

En ejeraftale og en interessentskabskontrakt er begge aftaler, som regulerer forholdet mellem ejerne af en virksomhed, og sikre klarhed om samarbejdet: Hvilke forventninger har i til hinandens arbejdsindsats og løbende forpligtelser? Hvornår skal der udbetales udbyttes? Hvordan skal uenigheder håndteres? Kan I til enhver tid sælge jeres ejerandele til en 3. part? osv. › læs mere

Vedtægter

Ved stiftelse af et anpartsselskab eller et aktieselskab skal der fastlægges et sæt vedtægter for selskabet. Vedtægter er et regelsæt som regulerer retsforholdene for et selskabet. Så længe selskabets vedtægter respektere ufravigelige lovregler, er det stor frihed til udforme vedtægterne så det passer til virksomheden. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret