Varemærkeregistrering

Ved at registrere dit varemærke kan I forhindre konkurrenter og andre i at kopiere og misbruge det. Selve registreringen af et varemærke er en relativt kompliceret proces, men at overvåge markedet for misbrugere og stoppe misbruget herefter er straks nemmere.

Selve varemærkeregistreringen i Danmark foretages hos Patent- og Varemærkestyrelsen, der også tager sig af patenter, brugsmodeller, design- og mønsterbeskyttelse samt lignende registreringer. At registrere et varemærke kræver udfyldelse af et sæt formularer og kan både ske på en computer eller med en kuglepen i hånden.

Et registreret varemærke er gyldigt i 10 år. Herefter skal det forlænges. Dette gentages hvert 10. år, og en varemærkebeskyttelse kan derfor teoretisk set vare til evig tid, såfremt man hvert 10. år blot husker at forlænge registreringen.

For at få en varemærkeregistrering for ens varer eller tjenesteydelser, kræves det, at ydelserne benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed efter Varemærkelovens § 1.
Reglerne for varemærkeregistrering er nedskrevet i netop Varemærkeloven, hvor udover § 1 især §§ 2, 3, 4, 5 og 6 er meget interessante for virksomheder med varemærkeregistreringer – eller ønske om samme.

Derfor varemærkebeskyttelse

Har I et varemærke – et særligt kendetegn, der er med til at definere netop dog eller dit produkt eller tjenesteydelse og benyttes til markedsføring – kan det være en stor fordel at varemærkeregistrere det med Patent- og Varemærkestyrelsen. Får I varemærkebeskyttet et kendetegn, produkt eller lignende, forhindrer I herved andre i at benytte det. Ved at varemærkeregistrere et produkt eller kendetegn, forhindrer I både konkurrenter i at benytte identiske og nemt forvekslelige kendetegn. At registrere et varemærke er en relativt kompliceret proces og koster et vist gebyr til Patent-og Varemærkestyrelsen. Gebyret er i 2014 på 2.350 kr til Patent- og Varemærkestyrelsen, og så inkluderer varemærkeregistreringen registrering i 3 klasser. Ekstra klasser kan tilkøbes for 600 kr.

Varemærkebeskyttelse og virksomhedsnavnsbeskyttelse ikke det samme

Ønsker I at registrere navnet på en virksomhed og beskytte dette, sker det efter andre regler end ved traditionel varemærkeregistrering. Der er også visse forskelle på indholdet – eksempelvis er en varemærkeregistrering altid landsdækkende, mens en virksomhedsnavnsbeskyttelse sagtens kan være begrænset til en by eller en region.

At registrere virksomhedsnavnet er en yderligere beskyttelse til et registreret varemærke og anbefales. Nogle ville kalde det at gå med livrem og seler – men at have styr på rettighederne, hvis man ender i en sag om misbrug af ens varemærker og virksomhedsnavn, vil vise sig som værende en massiv fordel i den efterfølgende retssag og bevisproblemerne opstående her.

Fordelen ved at registrere ens virksomhedsnavn er, at man herved forhindrer andre i at benytte samme og lignende navne til markedsføring. Domspraksis afslører, at virksomhedsnavne ofte er tilladt at ligge tættere på hinanden, end tilfældet er med faktiske varemærkeregistreringer.

Krænkelse af varemærkeregistrering

En konkurrent er ikke tilladt at benytte kendetegn til et produkt eller tjenesteydelse, hvis det er blevet varemærkeregistreret efter alle kunstens regler. Det sker midlertidigt stadigt hver dag i Danmark. Oplever I krænkelse af jeres varemærke, har I mulighed for at få nedlagt fogedforbud mod konkurrenten mod at starte en efterfølgende retssag.

Får I medhold under retssagen, vil den misbrugende part blive tilpligtet at stoppe de gældende aktiviteter samt at betale en erstatning til krænkede. Erstatningen vil være baseret på mistet indtjening samt et passende vederlag og kan ofte løbe op i meget store beløb i større krænkelsessager.

Andre emner

Designbeskyttelse Domænenavne og domæneklagenævnet Ophavsret Patent Persondataloven Royaltyaftale Varemærkeregistrering

Få rådgivning om varemærkeregistrering

Ovenstående informationer er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i den konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, rådfører dig med en advokat eller en anden professionel rådgiver.