Fast ejendom og entrepriseret

Description missing

Erhvervslejekontrakter

Når man skal leje en ejendom ud bør der udformes en lejekontrakt uanset om der er tale om udlejning af lejlighed, privat bolig eller erhvervsejendom. Ved udlejning af erhvervsejendomme og kontraktdannelse omkring udlejningerne kan... › læs mere

Køb og salg af erhvervsejendomme

Med erhvervsejendomme forstås ejendomme, som drives erhvervsmæssigt med det formål, at de skal opnå et økonomisk afkast af den kapital, som ejeren har investeret i ejendommen. Dette afkast kan opnås gennem erhvervsmæssig udlejning eller... › læs mere

Entrepriseret

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris. Entrepriseretten omfatter altså sådanne aftaler og hvorledes de skal reguleres. Entrepriseretten er således bredt favnende og omhandler utrolig mange retshandler. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret