Arbejds- og ansættelsesforhold

Det er vigtigt at have forholdende omkring sine ansatte sat op korrekt så man står bedst muligt som arbejdsgiver, og samtidig sikrer at alles interesse er varetaget korrekt, og virksomheden ikke binder sig unødigt eller juridisk forkert overfor sine ansatte. Emnerne nedenfor behandler nogle af de vigtigste områder af arbejds- og ansættelsesforholdene.

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er mere end blot et stykke papir på, at en given person nu arbejder for et givent firma. Det er også en specifikation af arbejdsopgaverne og en mulighed for arbejdsgiveren for at værne sig mod fremtidige problemer. Ansættelseskontrakten er et juridisk bindende dokument, og konsekvenserne kan være alt fra erstatning til fyring, hvis paragrafferne brydes. › læs mere

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er uendeligt vigtigt for en god og produktiv dag på arbejdet for arbejdstageren. Delvist sikrer et godt arbejdsmiljø at arbejdstageren har mulighed for rent faktisk at yde et godt stykke arbejde på kort sigt, men også for at forhindre stress, lavt selvværd og mange andre uheldige ting på langt sigt. › læs mere

Konkurrenceklausul & kundeklausul

En konkurrenceklausul eller kundeklausul kan både forhindre en arbejdstager i at arbejde hos en konkurrerende virksomhed og at tage kunder med til egen kommende virksomhed. › læs mere

Opsigelse og afskedigelse

I Danmark kan man ikke bare hyre og afskedige folk, som man ønsker. Der er regler - især i forhold til den specialiserede funktionærlovgivning - der sætter meget tydelige krav på hele området. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret