Immaterielle rettigheder

Intellektuel Ejendomsret (Immaterialret) er en fællesbetegnelse for for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser, fx kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning designs og forretningskendetegn.

Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt. Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes. Disse love benævnes ofte eneretslovene, og har visse strukturelle fællestræk.
Det er navnlig ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven. Der findes desuden en vis beskyttelse i markedsføringsloven.

Designbeskyttelse

Idéen er bag designbeskyttelse er at beskytte et produkts udseende mod plagiering, kopiering eller anden misbrug fra konkurrenter. Men ikke alle kan få design- og mønsterbeskyttelse af deres kreationer. For at få designbeskyttelse, er det et krav, at ens design er nyt og ikke findes andre steder. › læs mere

Domænenavne og domæneklagenævnet

Domænenavne er hvert år grundlag for et væld af stridigheder. Et domænenavn registreret af en part, men som en anden part ønsker at benytte, er en kombination, der typisk ender i en klage til Klagenævnet for Domænenavne. › læs mere

Ophavsret

Den danske ophavsret fungerer som et meget effektivt skjold mod tyveri af såvel digitale som fysiske medier. Ligesom det ikke er tilladt at stjæle hårprodukter og dæk, er en tekst, et billede, en skulpturs design og en video beskyttet af ophavsretten og må ikke stjæles (kopieres) uden tilladelse fra ophavsretshaveren. › læs mere

Patent

Man kan søge om patent som privatperson eller virksomhed, hvis man har opfundet noget nyt. Betingelsen for at få patent er, at der vitterligt er tale om fx ny teknologi, og at den ikke allerede ligger i tilgængelig form. Har I patent på en teknologi eller anden opfindelse, får I en tidsbegrænset eneret til opfindelsen. › læs mere

Persondataloven

Persondataret-lovene har det klare formål at forhindre misbrug af forbrugerens oplysninger og i nogle tilfælde også at forhindre indsamling af disse oplysninger. Indsamlingen især kan volde problemer i forhold til eksempelvis ansættelsesrutiner og det at drive en webshop. › læs mere

Royaltyaftale

Det kan være fordelagtigt at lade andre benytte ens licenser under særlige aftaler. Royaltyaftaler ses ofte i formen, at en anden part får adgang til at udvikle videre på et patent eller udnyt en brugsmodel til deres produkt mod at aflevere en vis procentdel af overskuddet til patentindehaveren. › læs mere

Varemærkeregistrering

Ved at registrere dit varemærke kan I forhindre konkurrenter og andre i at kopiere og misbruge det. Selve registreringen af et varemærke er en relativt kompliceret proces, men at overvåge markedet for misbrugere og stoppe misbruget herefter er straks nemmere. › læs mere

Andre emner

Arbejds- og ansættelsesforhold Handel og aftaler Immaterielle rettigheder Opstart af virksomheder Køb og salg af virksomhed Konkurs & rekonstruktion Inkasso Fast ejendom og entrepriseret