Designbeskyttelse

Mønsterbeskyttelse og designbeskyttelse er to sider af samme sag. Idéen er at beskytte et produkts udseende mod plagiering, kopiering eller anden misbrug fra konkurrenter. Men ikke alle kan få design- og mønsterbeskyttelse af deres kreationer.

For at få designbeskyttelse, er det et krav, at ens design er nyt og ikke findes andre steder. Heldigvis er reglerne indrettet således, at det også er muligt at få designbeskyttelse blot for en del af et produkt frem for hele produktet. Har I designet en splinterny cykel, men er det kun styret, der reelt er nyt og unikt, er det muligt alene at få mønsterbeskyttelse på styrets udformning.

Én ansøgning dækker hele EU

Søger I patent i Danmark, får I kun enerettighed for jeres opfindelse i Danmark. Sådan er det midlertidigt ikke med designbeskyttelse, hvor I med én ansøgning kan få designbeskyttelse i hele Europa. I får her ikke designbeskyttelse udenfor EU, men en beskyttelse indenfor Europas grænser medfører også, at der ikke kan importeres varer produceret i andre lande, såfremt produkterne krænker jeres designbeskyttelse.

Som udgangspunkt bør et nyt design beskyttes. Fordelene er blandt andre at sikre sig eneretten til at bruge designet i fremtiden, hvilket især er vigtigt, hvis designet er en del af et produkt, der skal sælges – ellers har konkurrenter gode muligheder for at misbruge designet til deres fordel. I står langt stærkere i en sag om kopiering, hvis I i god tid har sikret jer en beskyttelse af designet.

Reglerne for design- og mønsterbeskyttelse, herunder kravene for at opnå beskyttelsen, er relativt komplicerede og professionel rådgivning er anbefalet for at sikre sig eneretten over ens design.
Der er yderligere et gebyr for at ansøge om designbeskyttelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Muligheder ved krænket designbeskyttelse

Bliver jeres design krænket, og har I sikret jer designbeskyttelse af dette, har I udmærkede muligheder for at stoppe kopieringen / misbruget:

  • Sletning af konkurrerende designregistrering: Har en konkurrent foretaget en designbeskyttelse, der tilnærmelsesvis minder om jeres, har I mulighed for at få omprøvet konkurrentens registrering. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen, der varetager såvel patenter som designbeskyttelser, giver jer medhold, slettes konkurrentens registrering.
    At få prøvet konkurrerende designregistreringer kan også gøres hos domstolene, men det er hurtigere og billigere hos selve Patent- og Varemærkestyrelsen.
  • Domstolene: Krænkes jeres designbeskyttelse (fx ved konkurrenters produkter med jeres design), har I mulighed for at gå til fogedretten og få nedlagt forbud mod produceren og salg af konkurrenters produkt. Dette skal efterfølges af en retssag, hvor krænkeren – såfremt han findes skyldig – vil blive tilpligtet at betale erstatning for sin brøde.

Erstatning for krænkelser af designbeskyttelser svarende til tabet, registranten har lidt og et passende vederlag, er ikke usete. Det er til gengæld relativt sjældent at straffelovens paragraffer omkring fængsling ved særligt grove krænkelsessager bliver brugt.

Sagen ved domstolene omhandlende krænkelse af en designbeskyttelse er i høj grad et spil om bevisbyrder. Sørg derfor for i dét øjeblik, I opdager en mulighed krænkelse af jeres design, at sørge for beviser herfor og eventuelt kontakte en advokat med henblik på senere rådgivning og sagsbehandling.

Alle former for design kan designbeskyttes. Både produktioner, mønstre, lay-outs og nye idéer, hvis de adskiller sig fra nuværende konstruktioner og designs. Designbeskyttelse er en fantastisk måde at sikre sit design mod kopiering på – eller i hvert fald at stå rigtigt godt, hvis kopieringen eller misbruget på anden måde alligevel foretages af konkurrenter, private såvel som virksomheder.

Andre emner

Designbeskyttelse Domænenavne og domæneklagenævnet Ophavsret Patent Persondataloven Royaltyaftale Varemærkeregistrering

Få rådgivning om designbeskyttelse

Ovenstående tekster er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i din givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, søger rådgivning hos en juridisk rådgiver.