Konkursbehandling

Hvis en fysisk eller en juridisk person erklæret konkurs efter en konkursbegæring, følger konkursbehandlingen. Under denne gøres aktiver op og fordeles mellem de tilbageværende kreditorer i et system, der søger at fordele goderne efter hvem, der har mest ret til dem. Under denne konkursbehandling er det ikke uset at både af skyldner og kreditor får hjælp af en specialiseret advokat indenfor området.

Efter konkurserklæringen er afsagt af skifteretten, sættes der en kurator på sagen. Kuratoren er almindeligvis en advokat. Kuratoren her delvist til opgave at få afsluttet konkursboet efter alle reglerne, men også til opgave eventuelt at starte en politiefterforskning, hvis det kommer frem, at den konkursramte har lavet ulovlige aktiviteter ledende op til konkursen.

Salg af aktiver og fordeling af konkursboet

Kuratorens opgave under den forestående konkursbehandling er først og fremmest at opgøre konkursboet: At finde ud af hvilke aktiver der er, hvor meget de er værd, og herefter at søge at sælge disse. Midlerne fra salget af konkursboet vil herefter blive fordelt mellem de kreditorer, der måtte være tilbage. Midlerne fordeles efter kreditorernes rang – hvornår kravet blev stiftet og hvor stort det er. Kreditorerne vil derfor ikke få en lige stor del af de resterende aktiver tildelt under konkursbehandlingen.

De kreditorer, der ikke for dækket deres krav mod den konkursramte ved behandlingen af konkursboet, mister ikke retten til deres fordring.

Efter konkursordenen betales først udgifterne til behandlingen af det resterende konkursbo. Efter dette betales den gæld, der eventuelt er opstået i forbindelse med den betalingsstandsning, der ledte op til konkursen. Herefter betales lønmodtagerkrav og afgiftskrav – og først herefter vil kurator søge at dække de resterende kreditorers krav mod den konkursramte. Som kreditor skal man derfor sjældent have høje forhåbninger om at få dækket ens mellemværende med en konkursramt, da så mange ting skal betales før end en som kreditor, og fordi der typisk er mere end blot én kreditor, der som en selv ønsker deres krav dækket.

Som følge af konkursordenen herover vil retsafgiften på 750 kr for indmelding af konkurs blive betalt som noget af de første af konkursboet og derefter salæret til den kurator (advokat) der tilknyttes konkursbehandlingen.

Skyldner har forpligtelser under behandling af konkursboet

Under konkursboet har skyldneren en del forpligtelser med henblik på at få afviklet konkursen hurtigst muligt. Blandt andet skal skyldner stå til rådighed og hjælpe hvor kurator ønsker det, og skyldner må heller ikke forlade landet, med mindre skifteretten giver tilladelse til dette. Kurator kan også vælge, at al post til skyldneren i stedet skal sendes videre til kuratoren. Kurator er dog forpligtet til ikke at læse post, der helt åbenlyst ikke har noget med konkursboet at gøre.

Advokaten, der udpeges som kurator for et konkursbo, vil typisk være beskikket. Dog er det muligt at anmode skifteretten om at vælge en speciel advokat som kurator, uden at skifteretten dog på nogen måde er tvunget til at vælge denne.

Som kreditor er der en frist på, hvor længe man kan anmode om at få del i et konkursbo. Derfor er det vigtigt at kontakte kurator meget hurtigt efter konkursen er blevet erklæret og konkursboet skal til at blive fordelt.

Andre emner

Betalingsstandsning Konkursbegæring Konkursbehandling Likvidation Tvangsopløsning Rekonstruktion

Få rådgivning om konkursbehandling

Ovenstående informationer er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i den givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, rådfører dig med en juridisk rådgiver.