Virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse er juridisk styret af Virksomhedsoverdragelsesloven. Dette er gjort for at beskytte lønmodtageres rettigheder under en virksomhedsoverdragelse. Hovedreglen er at alt fortsætter som det altid har gjort, dog er der en masse aspekter der er vigtige at håndtere når man laver en virksomhedsoverdragelse.

Definition på en virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse finder typisk sted når en virksomheds aktiver bliver solgt/købt af en anden virksomhed, eller ved en fusion. Mere specifikt er det når en virksomhed eller dele af en virksomhed bliver overdraget fra en juridisk enhed til en anden.

Begrænsninger under en virksomhedsoverdragelse

Under en virksomhedsoverdragelse, f.eks. ved en fusion, er det naturligt at overveje at spare nogle stillinger væk. Dog er det vigtigt at håndtere dette korrekt, da det i sig selv ikke er lovligt at begrunde en fyring alene med en virksomhedsoverdragelse.

Håndtering af ansatte under en virksomhedsoverdragelse

Den der overdrager virksomheden, eller dele af virksomheden, skal i god tid varsle ansatte omkring overdragelsen af virksomheden. Det drejer sig bl.a. omkring følgende forhold;

  • Grunden til virksomhedsoverdragelsen
  • Dato eller foreslået dato for overdragelsen
  • Virksomhedsoverdragelsens økonomiske, juridiske og sociale følger for de enkelte ansatte
  • Eventuelle foranstaltninger

Muligheder i sammenhæng med en virksomhedsoverdragelse

Ved en virksomhedsoverdragelse er der mulighed for at genforhandle eller skifte kollektive overenskomster. Den nye ejer har også helt mulighed for helt at undlade at bruge en overenskomst.

Andre emner

Køb af virksomhed Salg af virksomhed Værdiansættelse Due diligence Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte

Få rådgivning om virksomhedsoverdragelse

Oplysningerne ovenfor er generelle. Det er ikke sikkert, at de passer i jeres konkrete situation. Vi anbefaler at I, forinden en vigtig beslutning, bliver rådgivet af en advokat eller en anden professionel rådgiver.