Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed, men har 2 eller flere ejere og er samtidig en selvstændig juridisk enhed der ejer egne aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er typisk personligt ejet, men kan også ejes af selskaber (se ApS og A/S).

Startkapital

Der er ingen krav til minimumskapital i et interessentskab. I kan således starte et interessentskab uden nogen form for kapitalindskud.

Hæftelse

Ejerne af et interessentskab hæfter personligt, solidarisk og direkte med alt hvad de ejer. Det vil sige at alle virksomhedens forpligtelser også er ejernes forpligtelser. Du hæfter også for forpligtelser som din partnere måtte have indgået. Solidarisk hæftelse betyder at, skulle interessentskabet komme i en situation, hvor det ikke er muligt at betale sin gæld, kan kreditorerne selv vælge hvem af interessenterne de vil inddrive gælden hos.

Krav og lovgivning

Det er nemt og hurtigt at starte et interessentskab. Samtidig er et interessentskab ikke underlagt selskabsloven, og der er derved mindre regler og administration forbundet med en enkeltmandsvirksomhed, sammenlignet med bl.a. anpartsselskaber og aktieselskaber.

Et interessentskab er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som bl.a. indeholder en definition af et interessentskab og regler om navngivning.

Beskatning

Et interessentskab er ikke et selvstændigt skatteobjekt men er derimod skattetranparent, hvilket vil sige at beskatningen sker hos den enkelte interessent og ikke i interessentskabet.

Der er dog mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen hvorved interessentskabet bliver underlagt en beskatning, der minder om den, som anpartsselskaber og aktieselskaber anvender.

I et interessentskab kan du udnytte et underskud i din virksomhed hos de enkelte interessenter. Hvis du ejer interessentskabet personligt kan du fratrække din andel af underskuddet på din selvangivelse. Ligeledes kan du, hvis du ejer du interessentskabet via et holdingselskab, fratrække underskuddet i her.

Årsregnskab

Hvis et interessentskab er personligt ejet, er det ikke forpligtet til at udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan dermed undgå omkostninger til revisor og undgår samtidig at offentliggøre oplysninger om virksomhedens økonomi.
Kun hvis interessentskabet er ejet 100% af selskaber er der krav om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport.
Et interessentskab skal dog stadig bogføre jf. bogføringsloven.

Andre emner

Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Iværksætterselskab (IVS) Aktieselskab (A/S)

Få rådgivning om interessentskab (i/s)

Ovenstående oplysninger er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i jeres givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, bliver rådgivet af en juridisk rådgiver.

Indhent 3 tilbud

Få tilbud fra 3 advokater der er specialiserede i interessentskab (i/s).

Hvorfor bruge jura-guide.dk?

 • Kun kompetente advokater

  Vi har samlet kompetente advokater og rådgivere indenfor interessentskab. Du bliver derfor kun kontaktet af advokater med kompetencer indenfor netop området interessentskaber.

  Vores konsekvente retningslinier for medlemmerne og løbende tilfredshedskontrol sikrer at du kun præsenteres overfor de mest kompetente rådgivere inden for i/s selskab.

 • Kontakt indenfor 1 døgn

  Efter du har henvendt dig omkring interessentskab, finder vi frem til 3 advokater eller andre juridiske rådgivere, der kan løse din opgave, og som vi kan anbefale.

  Du bliver kontaktet indenfor 1 arbejdsdag for en uforpligtende snak omkring opgaven og afgivelse af tilbud eller estimat.

  Med dette website finder du nemmere den rigtige advokat til problemet, og slipper for selv at bruge ressourcer på at afsøge markedet for kvalificeret juridisk hjælp indenfor f.eks. registrering af interessentskab.

 • Gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis at anvende jura-guide.dk til at indhente tilbud fra advokater og andre juridiske rådgivere.

  Det er ligeledes 100% uforpligtende, og du er ikke bundet af tilbudene, som du modtager omkring interessentskaber.