Virksomhedsformer

Ved start af en ny virksomhed skal du vælge hvilken virksomhedstype der er mest optimal for virksomheden du ønsker at stifte.

For de forskellige virksomhedsformer er nedenstående faktorer typisk være relevante at sammenligne:

  • Startkapital: Hvor stor kapital skal bindes ved start af virksomheden?
  • Hæftelse: Hæfter du personligt for virksomhedens og dine partneres forpligtelser? Dette er især væsentligt hvis der er store risici forbundet med jeres erhverv.
  • Administrative krav: Hvor besværligt er det at stifte virksomheden, og er der særlige krav til revision, bestyrelse mv.?
  • Beskatning: Hvordan beskattes et overskud og kan du fratrække underskud personligt?
  • Årsrapport: Er der krav til udarbejdelse af årsrapport, og skal denne offentliggøres?

Det er muligt at ændre virksomhedstype efterfølgende ved en virksomhedsomdannelse. Dette vil dog have omkostninger forbundet med sig og kan have særligt uheldige skattemæssige konsekvenser. Ved valg af virksomhedsform kan det derfor ofte godt betale sig at overveje dine muligheder grundigt og indtænke forskellige mulige fremtidsscenarier for virksomheden. Hvis du planlægger at starte et selskab bør du samtidig også overveje at stifte et holdingselskab.

Du kan nemt og billigt oprette din virksomhed med Legal Desk. Læs mere her.

Nedenfor er nævnt de mest anvendte virksomhedstyper og selskabsformer:

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun én ejer og er ikke en selvstændig juridisk enhed og du er som person ligestillet med virksomheden. Virksomhedens aktiver tilhører således dig som ejer direkte. › læs mere

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed, men har 2 eller flere ejere og er samtidig en selvstændig juridisk enhed der ejer egne aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er typisk personligt ejet, men kan også ejes af selskaber. › læs mere

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Anpartsselskabet og dets ejere er adskilt således at du ikke hæfter personligt for selskabet. Til gengæld er der krav til en minimumskapital. › læs mere

Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab fungerer som et mini anpartsselskab, hvor du er forpligtiget til at opspare mindst 25% af overskuddet, således at du kan anvende dette til senere at omdanne til et normalt anpartsselskab. › læs mere

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed. Aktieselskabet og dets ejere er adskilt således at du ikke hæfter personligt for selskabet. Til gengæld er der krav til en minimumskapital. › læs mere

Andre emner

Virksomhedsformer Holdingselskab Ejeraftale og interessentskabskontrakt Vedtægter