Agent, franchise og forhandleraftaler

Forhandleraftaler og agentaftaler, der i de fleste tilfælde er synonymer for hinanden, er meget vigtige punkter indenfor mange danske virksomheders virke. Da der ikke forelægger et decideret ansættelsesforhold mellem en agent og en samarbejdende virksomhed, er det nødvendigt med en agentaftale til at sikre de to parters interesser. Ligeledes er det tilfældet med en forhandleraftale og ikke mindst franchiseaftaler.

Med forhandleraftale forstås typisk en (dansk) virksomheds (ene)ret til at forhandle en anden virksomheds produkter eksempelvis i Danmark. Med franchise forstås det at overtage et koncept og fx åbne en restaurant fra en kendt fastfood-kæde i en dansk by – eller at overtage et andet succesfuldt koncept og videreføre det i Danmark under supervision. I begge tilfælde er henholdsvis en forhandleraftale og en franchiseaftale nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af virksomheden og forholdet mellem de to parter.

Misvedligeholdelse, opsigelse, vilkår, rettigheder

I en forhandleraftale og franchiseaftale er det nødvendigt at komme ind og specificere et væld af forskellige juridiske punkter. Dette er nødvendigt for at komme alle problemer i forhold til senere uenigheder i forkøbet og forhindre langvarige juridiske tovtrækkerier.

Hvad de fleste forhandlerkontrakter indeholder, er specifikation af de ydelser, der skal sælges, til hvilken pris, og hvordan afregningen forhandler og producent ordnes indbyrdes. Men hvad mange desværre ikke tager stilling til er punkter som misvedligeholdelse, eventuelle enerettigheder, reklamation fra kunder og informationspligt mellem forhandler / franchisetager og producent / hovedkvarter. Alle vigtige punkter, der i et succesfuldt samarbejde vil blive bragt på banen før eller senere, og det er derfor vigtigt at have skærmet sig mod dem i forvejen.

Ikke et ansættelsesforhold

En agent, en forhandler eller en franchisetager er ikke ansat af leverandøren eller hovedvirksomheden. I og med at der intet ansættelsesforhold ligger, er det nødvendigt med en grundig og detaljeret ansættelseskontrakt for at tage forhold om alle de ting, den danske lovgivning normalt behandler. En agent modtager typisk hele sin betaling i form af provision for det udførte arbejde.

Det er muligt at benytte skabeloner til forhandleraftaler og franchiseaftaler. Altid vil det være muligt med en vis grad af tilpasning, og især til større og til nye samarbejder, kan det anbefales at få juridisk hjælp til at gardere sig mod problemstillinger af enhver ansættelsesretlig art. I og med at der intet ansættelsesforhold foreligger, er der mange potentielle smuthuller, hvor et påstået aftalebrud kan skabe problemer, og en lovgivning ikke regulerer det umiddelbart.

Aftaleloven og andre love relevante for agenter, forhandler og franchisetagere tager i en lang række henseender agentens side. Derfor vil det umiddelbart være leverandøren, der har den største interesse i at udarbejde en forhandleraftale fra starten af – selvom denne naturligvis er med til at sikre ordentlige forhold for begge parter.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om agent, franchise og forhandleraftaler

Ovenstående oplysninger er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i jeres givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, bliver rådgivet af en juridisk rådgiver.