Transport og logistik aftaler

De fleste virksomheder indgår aftaler angående transport og logistik. Produktionsvirksomheder vil f.eks. skulle modtage råvarer eller andre materialer til deres produktion, og her skal der så indgås nogle aftaler med deres leverandører angående transporten. Det samme vil være gældende, når virksomheder skal levere deres produkter til deres kunder(mellemhandlere/grossister), da de fleste virksomheder ikke selv foretager denne transport, men har speditører, som foretager dette arbejde, og her vil der igen skulle indgås aftaler om transport. Disse aftaler udgør derfor en vigtig del i mange virksomheder.

Da de forskellige produkter eller genstande kan transporteres på mange forskellige måder(vej-, sø-, luft- og jernbanetransport) findes der heller ikke en samlet transportlovgivning. Transportlovgivningen er derimod et kompliceret netværk af bestemmelser, som er fordelt på de forskellige transportmåder. Vejtransporten er således reguleret i CMR-loven. Denne lov gælder for aftaler om vejtransport af gods med køretøj mellem flere stater, når befordringen udføres mod vederlag og efter fragtaftalen skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt den i Geneve den 19. maj 1956 undertegnede konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej.

Søtransport er reguleret i Søloven. Lufttransport er reguleret i luftfartsloven. Jernbanetransport er reguleret i henholdsvis Jernbaneloven, COTIF-konventionen og CIM-konventionen.
Udover lovgivningen på området eksisterer der også en række standardbestemmelser på området. Disse bestemmelser finder dog kun anvendelse, såfremt der er indgået aftale mellem parterne omkring det. Standardbestemmelserne er at finde i NSAB 2000, som er udarbejdet i samarbejde med danske speditører, og som står for Nordisk Speditørforbunds Almindelige bestemmelser.

Transportlovgivningen er et kompliceret område, da den er spredt i flere forskellige love, og flere bestemmelser er fravigelige, således at man kan aftale sig til andre vilkår, hvilket kan gøre det uoverskueligt, når en sådan aftale skal udformes, da man skal klarlægge hvilke regler er gældende, alt efter hvilken transportform, der er tale om, samt hvilke lande man transportere i gennem.

Huske en gennemarbejdet kontrakt

Det er vigtigt at indgå nedskrevne og gennemarbejdet kontrakter, som giver klarhed over retsforholdene mellem parterne. Husk som minimum at tage stilling til følgende:

  • Hvem skal have ansvaret for genstandens undergang/beskadigelse under transporten?
  • Hvornår overgår denne risiko?
  • Hvilke betalings- og leveringsbetingelser er der?
  • Hvad er konsekvenserne af forsinket levering?

Der er mange ting, som er vigtigt at få fastslået, således at man er enige om disse forhold. En gennemarbejdet kontrakt kan forebygge retstvister, således at man kan etablere et stabilt og længerevarende samarbejde med et transport/speditør selskab eller med sin kunde.

Andre emner

Agent, franchise og forhandleraftaler International handel Købsaftaler Markedsføringsret Salgs- og leveringsbetingelser Samarbejdsaftale Transport og logistik aftaler

Få rådgivning om transport og logistik aftaler

Ovenstående oplysninger er af almen karakter, og vi kan ikke sikre, at de er anvendelige i jeres givne sag. Det anbefales at du, forinden en beslutning, bliver rådgivet af en juridisk rådgiver.